Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

            Αξιότιμε κύριε  Πρόεδρε,

          Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ), να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να σας υποβάλλουμε το υπόμνημα μας, για το συζητούμενο  νομοσχέδιο.
           Η ΟΣΕΑΔΕ  είναι η Ομοσπονδία που εκφράζει θεσμικά όλους τους εργαζόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  και κατά συνέπεια και τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστικής κατάστασης και κοινωνικών υποθέσεων και των Τμημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων σε όλη την Ελλάδα, που απασχολούνται σε θέματα και αρμοδιότητες  που άπτονται του νομοσχεδίου και μεταβάλλεται δυσμενώς σήμερα με αυτό, η εργασιακή τους κατάσταση. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:
1.           Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του 3ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το οποίο : « ....ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της εφαρμοζόμενης πολιτικής   προϋποθέτει κράτος εχθρικό για τους εργαζόμενους και  τα λαϊκά στρώματα  και φιλικό για τους επιχειρηματικούς ομίλους...». Επιβεβαιώνονται  επίσης οι εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας μας ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποκλειστικά «εθελοντικές» μετακινήσεις και μη βλαπτικές εργασιακές μεταβολές για τους εργαζόμενους δεν πρόκειται να τηρηθούν.
2.           Ο θεσμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκ του Συντάγματος, έχοντας σαν δομή εκ φύσεως με αποκεντρωτικό χαρακτήρα, λειτουργεί ασκώντας κεντρικές αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης σε όλη την επικράτεια με έμπειρο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Παρά δε την μεγάλη υποστελέχωση τις ατέλειες και τις δομικές ιδιαιτερότητες που έχει, καταφέρνει εδώ και δύο δεκαετίες περίπου και μέχρι σήμερα (πριν ως Κρατική Περιφέρεια) ,να εξυπηρετεί με επιτυχία σε όλους τους νομούς της χώρας, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε κρίσιμα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της (Δασαρχεία, Μεταναστεύσεις, Αστικές καταστάσεις, ΠΕΧΩ, Ύδατα, ΥΔΕ, και πολλά άλλα ,πάνω από χίλιες αρμοδιότητες.)

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ- ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Από τις μέχρι τώρα συναντήσεις του Δ.Σ. με τους εργαζόμενους  για τις αξιολογήσεις προέκυψαν κάποιοι προβληματισμοί και ερωτήματα, που χρειάζεται να απαντηθούν γιατί υπάρχει σκόπιμη παραπληροφόρηση για να δημιουργείται σύγχυση και να τους αναγκάσουν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης.

1ο ερώτημα
Γιατί χαρακτηρίζουμε την αξιολόγηση του ν. 4369/2016 αντεργατική και αντιδραστική;
Απάντηση
Θεωρούμε ότι η «αξιολόγηση», όπως και κάθε αξιολόγηση (και οι αξιολογήσεις της κυβέρνησης από τα επιτελεία ΕΕ, ΔΝΤ, Τραπεζιτών κλπ) δεν αποτελεί ένα τεχνοκρατικό ή διαδικαστικό ζήτημα. Δεν είναι αποσυνδεδεμένη από τη στόχευση κάθε κυβέρνησης για να λειτουργήσει το δημόσιο, ως «επιτελικό», «μικρό», στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων (εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, είσοδο κι επέκταση των εργολάβων στις δημόσιες υπηρεσίες κ.α.).
Συγκεκριμένα η αξιολόγηση του ν. 4369/2016 συνδέεται με το μισθολόγιο (ν.4354/2015), την κινητικότητα (ν.4440/2016), τον υπαλληλικό κώδικα (ν.3528/2007), τα οργανογράμματα (ν.    4178/2013) και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, την απαγόρευση των προσλήψεων, την δημοσιονομική πολιτική κλπ:
ü  Με το άρθρο 12 του μισθολογίου συνδέεται η αξιολόγηση με την μισθολογική εξέλιξη, αφού δύναται να παρέχεται στους «άριστους» επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο.
ü  Με το ίδιο άρθρο επίσης μετά από τρεις ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις (σ.σ. που κρίνουν τον εργαζόμενο «ανεπαρκή ή ακατάλληλο») μπορεί να αναστέλλεται η «αυτόματη» μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, στη συνεδρίασή του στις 2-3-2018, έγκαιρα αποφάσισε και ομόφωνα, την συνέχιση της απεργίας-αποχής από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης που θα έρθουν, είτε με ηλεκτρονική είτε με άλλη μορφή. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης θέλουμε να τονίσουμε  τα εξής σημεία:          Η κυβέρνηση συνεχίζει και προσπαθεί να επιβάλει, την εφαρμογή μιας αντιδραστικής αξιολόγησης για τους εργαζόμενους στους δημόσιους φορείς, παρά την εκφρασμένη αντίθεσή μας. Η προώθηση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η ψήφιση της στη Βουλή (άρθρο 9 ν. 4553/27-4-2018), αποδεικνύει την πρόθεση να δυναμώσει η επίθεσή τους, στους Δημοσίους Υπαλλήλους, ενισχύοντας το αντιλαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο που διέπει την αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Η κυβέρνηση αξιοποίησε το διάστημα του ψευδεπίγραφου διαλόγου Γεροβασίλη-ΑΔΕΔΥ, για να οργανώσει το μέτωπο της, προωθώντας και τα άλλα εργαλεία που διαθέτει και που συνδέονται με την λεγόμενη αξιολόγηση, όπως τα ψηφιακά οργανογράμματα, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, την κινητικότητα και την στοχοθεσία.

Η απόφασή μας για αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, είναι αναγκαία γιατί συνεχίζουν να υφίστανται όλοι οι αρνητικοί παράγοντες, που προσδιόριζαν το περιεχόμενο του νόμου Βερναρδάκη (ν.4369/2016).


Συνεχίζουμε γιατί:

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση για την απεργία της 30 ΜάηΣυνάδελφοι, -σσες,

            Παρά το γεγονός ότι διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για τις πρακτικές και το πλαίσιο αιτημάτων της «κοινωνικής συμμαχίας» ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΓΕΣΕΒΕ-ΕΣΕΕ-ΤΕΕ-Δικ. Συλλόγων που προκήρυξαν την απεργία της 30 Μάη (όπως την αφωνία τους για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος το Γενάρη του 2018 ή την επιμονή τους στην «ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»), το ΔΣ του Συλλόγου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καλεί τους συναδέλφους να πάρουν την υπόθεση της απεργίας αυτής στα χέρια τους.
            Είναι μια ευκαιρία να διαδηλώσουμε τις δικές μας διεκδικήσεις μαζί και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, μαζί με τους δοκιμαζόμενους άνεργους και υποαπασχολούμενους.

o   Ενάντια στους Αντιασφαλιστικούς Νόμους.
o   Για αξιοπρεπείς μισθούς – συντάξεις.
o   Μισθολογική ωρίμανση στα δύο χρόνια για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ
o   Ενάντια στις πολλαπλές ιδιωτικοποιήσεις και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες
o   Καμία αναγκαστική μετάταξη με τον   Κλεισθένη Ι.
o   Οργανόγραμμα για την ΑΔΠΔΕ&Ι που να προβλέπει οργανικές θέσεις ανα κατηγορία υπαλλήλου και ειδικότητα σε κάθε οργανική μονάδα.
o   Για την Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών της φοροληστίας.
o   Για μόνιμη και σταθερή εργασία και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων
o   Για την ακύρωση της μνημονιακής επιτροπείας
o   Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο  της ΟΣΕΑΔΕ αποφάσισε :

Την  ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ,  από κάθε υπερωριακή απασχόληση και διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο όλες τις ημέρες της βδομάδας, για όλους τους  εργαζόμενους στις δασικές υπηρεσίες που θα ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα    « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών για το έτος 2018 »  από Σάββατο 12-5-2018 και  μέχρι να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα για τα έτη 2016 και 2017.

Οι εργαζόμενοι  των δασικών υπηρεσιών για τα έτη 2016 και 2017 υλοποίησαν  με απόλυτη επιτυχία το παραπάνω πρόγραμμα , συμβάλλοντας με το καλύτερο τρόπο στην προστασία του δασικού πλούτου της Ελλάδας . Όμως με ευθύνη της πολιτείας , μέχρι σήμερα δεν πληρώθηκαν για τις ώρες που απασχολήθηκαν υπερωριακά  κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών , τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Τώρα καλούνται και για το 2018 μετά την απόφαση 168364/2066/03.04.2018 (ΦΕΚ 1354Β΄) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να συνεχίσουν να απασχολούνται υπερωριακά , βάση  του Ειδικού Προγράμματος  « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών έτους 2018 » και υποχρεώνει τις δασικές υπηρεσίες να λειτουργούν με υπερωριακή απασχόληση και διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο , προκειμένου να προστατευτούν καλύτερα τα δασικά οικοσυστήματα από παράνομες επεμβάσεις.
Οι εργαζόμενοι στις δασικές υπηρεσίες των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θεωρούν ως εμπαιγμό και κοροϊδία  την δέσμευση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος  προς την ΟΣΕΑΔΕ, στη συνάντηση που είχε μαζί μας                     στις 20-11-2017 (την ίδια μέρα με την Στάση εργασίας που είχαμε εξαγγείλει)  ότι το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα με νομοθετική ρύθμιση, αλλά και την απάντηση που έδωσε σε μέλη του Δ.Σ στο Περιφερειακό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο, ότι θα επιλυθεί το ζήτημα και να μην είμαστε υπερβολικοί.!!!!.
Αν και πέρασαν  5 ολόκληροι μήνες η νομοθετική ρύθμιση έμεινε στα συρτάρια του Υπουργού και η ιστορία επαναλαμβάνεται όπως και με τα δεδουλευμένα του 2015. Επίσης φαίνεται ότι σαν Ομοσπονδία, είμαστε αρκούντως υπερβολικοί με την αλήθεια.

Ένα μήνα  μετά από εκείνη την συνάντηση μας, ο Αναπληρωτής Υπουργός, προκύπτει εκ των πραγμάτων, ότι  παραπλανούσε και τους 37 Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που σε  ερωτήματά τους, απάντησε (Α.Π 3475/19-12-2017 )  ….<<Κατόπιν όλων των ανωτέρω, με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και τα συναρμόδια Υπουργεία, προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα ρυθμίζει συνολικά τη διαδικασία εκκαθάρισης, υποβολής και πληρωμής και τις αρμοδιότητες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για τα Ειδικά Προγράμματα Λαθροϋλοτομιών για τα έτη 2016 και 2017 καθώς και για τα νέα προγράμματα τα οποία θα δημιουργηθούν τα επόμενα έτη>> !!!!! Ήταν ακόμη μία παρελκυστική απάντηση και υπόσχεση που δεν κράτησε η κυβέρνηση.
Παρ’ όλο που  η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων είναι ελλιπής με τα μέσα που διαθέτουν οι δασικές υπηρεσίες , τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή , όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό και κανένα πρόγραμμα που περιορίζεται μόνο  σε 13 βδομάδες το χρόνο,  δεν θα λύσει στον βαθμό που θα θέλαμε, το πρόβλημα των λαθροϋλοτομιών,  οι εργαζόμενοι δεν αρνούνται να υλοποιήσουν το Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΕΝ  αλλά  και  δεν διατίθενται να δουλεύουν αφιλοκερδώς ή να πληρώνονται, μετά από χρόνια καθυστέρηση. 

Η ΟΣΕΑΔΕ θα καταθέσει αρμοδίως και τα ανάλογα εξώδικα στα Υπουργεία και στις 7 ΑΔ για την προκήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ  από την υλοποίηση του  Ειδικού Προγράμματος « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών για το έτος 2018 » του ΥΠΕΝ.

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


       Το ΔΣ της Ομοσπονδίας εκφράζει την συμπαράσταση του και την αμέριστη στήριξη του, στον συνάδελφο που δέχτηκε ξυλοδαρμό από πολίτη, ο οποίος περίμενε να εξυπηρετηθεί στην Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Ηράκλειο και η δίκη του γίνεται αύριο.         Το περιστατικό αυτό δεν είναι το μοναδικό ούτε και μεμονωμένο, αλλά έρχεται να προστεθεί σε έναν μακρύ κατάλογο, που αφορά υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και αναδεικνύει με τραγικό τρόπο, τις καθημερινές αντιξοότητες λόγω υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτές. Είναι πλέον κοινή παραδοχή τα τελευταία χρόνια, ότι το πάγωμα των μόνιμων προσλήψεων, δημιουργεί δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις και προβλήματα σε πολλούς κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.
Τα προβλήματα αυτά παραμένουν άλυτα και το μάρμαρο το πληρώνουν συνήθως οι συνάδελφοι μας, κινδυνεύοντας και με πειθαρχικές συνέπειες, παρά την εντατικοποίηση της δουλειάς και τις φιλότιμες  προσπάθειες από την πλευρά τους να παρέχουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες. Αυτήν την κανονικότητα λοιπόν, που επιχειρείται να παγιωθεί  σήμερα, δεν μας  επιτρέπεται να την αποδεχθούμε ως εργαζόμενοι κουβαλώντας ένα φορτίο που δεν μας αναλογεί.
Ζητάμε στελέχωση με μόνιμο προσωπικό σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τώρα και όχι αποσυναρμολόγηση και περαιτέρω μείωση διοικητικών δομών, μιας και η συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εντάσσεται σε αυτές που μεταφέρονται στο ΥΠΕΣ, με τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
Ζητάμε επίσης από όλους τους πολίτες που εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους σε ανάλογα ζητήματα να αντιληφθούν τα πραγματικά αίτια και να κατανοήσουν την θέση των εργαζόμενων και να μη βάλλουν επί δικαίους και αδίκους.
          Καλούμε τέλος, όλους τους συναδέλφους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που εργάζονται σε υπηρεσίες, της Πόλης του Ηρακλείου, να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην αυριανή Στάση Εργασίας, που προκηρύχτηκε από τον Πρωτοβάθμιο σύλλογο ΑΔ Κρήτης από τις 9.30πμ ως τις 12.30μμ  της 9ης Μαΐου 2018, δίνοντας βροντερό παρόν  και δείχνοντας την αλληλεγγύη τους, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, στη δίκη του προπηλακισθέντος συναδέλφου Νίκου Τσαγκαράκη (Υπαλλήλου στη Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων).