Διοικητικό Συμβούλιο


ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΤΑΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Καραθανάσης Μάριος
Πρόεδρος
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
6944259653
2613623606
2613623639
Στεφανής Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Δασαρχείο Αγρινίου
6977690710
2641057617
26410-24804
Στεργιοπούλου Παναγιώτα
Γ. Γραμματέας
Δ/νση Διοίκησης
6978656253
2613600177
2613600181
Καραγιάννη Αθανασία
Ταμίας
Τ.Δ.Ο Ηλείας
6973497887
2621036700

Παπαθεοχάρης Βάϊος
Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Δ/νση Διοίκησης
6945961206
2613600182
2613600181

Σταυροπούλου Διαμάντω
Μέλος
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
6977762845
2610452215
Εσωτ. 2
2610-461554
Βαγενάς Νίκος
Μέλος
Δ/νση Οικονομικού
6976003938
2610490346

Καζαμία Βασιλική
Μέλος
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
6987995932
2610432452
2610-461554
Αλεξίου Δημήτριος
Μέλος
Δ/νση οικονομικού
 6937011676
 2613600116
2610423421
 dimitris.alexiou0@gmail.com
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΤΑΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Καραθανάσης Μάριος
Πρόεδρος
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
6944259653
2613623606
2613623639
Στεφανής Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Δασαρχείο Αγρινίου
6977690710
2641057617
26410-24804
Στεργιοπούλου Παναγιώτα
Γ. Γραμματέας
Δ/νση Διοίκησης
6978656253
2613600177
2613600181
Καραγιάννη Αθανασία
Ταμίας
Τ.Δ.Ο Ηλείας
6973497887
2621036700

Παπαθεοχάρης Βάϊος
Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Δ/νση Διοίκησης
6945961206
2613600182
2613600181

Σταυροπούλου Διαμάντω
Μέλος
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
6977762845
2610452215
Εσωτ. 2
2610-461554
Βαγενάς Νίκος
Μέλος
Δ/νση Οικονομικού
6976003938
2610490346

Καζαμία Βασιλική
Μέλος
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
6987995932
2610432452
2610-461554
Τσιλιμπάρης
Κων/νος
Μέλος
Δ/νση Δασών
Κέρκυρας
6974615043
2661081010
26610-42759ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2018

 Πρόεδρος:  Καραθανάσης Μάριος

Αντιπρόεδρος : 
Καραγιάννη Αθανασία

Γ. Γραμματέας : Στεργιοπούλου Παναγιώτα 


Ταμίας: 
Σταυροπούλου Διαμάντω   

Υπεύθυνος Τύπου & δημοσίων σχέσεων : 
Βαγενάς Νικόλαος

Μέλος :
Δρούγου Αγγελική

Μέλος :
Καρδακάρη Όλγα

Μέλος :
Ρουμελίώτης Σπυράγγελος

Μέλος : Στεφανής Δημήτριος


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014-2016
 

Πρόεδρος:  Καραθανάσης Μάριος

Αντιπρόεδρος : Καρδακάρη Όλγα  


Γ. Γραμματέας : Στεργιοπούλου Παναγιώτα 


Ταμίας: Βαγενάς Νικόλαος 


Υπεύθυνος Τύπου & δημοσίων σχέσεων : Σαράντης Γεώργιος 


Μέλος : Δαναλάτου Μαρία


Μέλος : Καραγιάννη Αθανασία


Μέλος : Σταυροπούλου Διαμάντω


Μέλος : Στεφανής Δημήτριος