Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι την Πέμπτη 19/06/2014 στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 158, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη σύσκεψη  μεταξύ του ΔΣ του Συλλόγου, της Ομοσπονδίας μας, του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Τσακίρη, των τριών Γενικών Δ/ντών καθώς και των Διευθυντών της ΑΔΠΔΕ&Ι , με θέμα την «αξιολόγηση»  των υπαλλήλων.

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Αναβολή της αξιολόγησης ζητούν οι Γ. Διευθυντές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΤΡΑ 13-06-2014
Α.Π. : οικ. 163425/2939

Ταχ. Δ/νση :Πανεπιστημίου 254
Ταχ. Κώδικας : 26110
Τηλ.: 2613 613146
Fax :2610 490150


ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1.Υπουργείο Εσωτερικών
2. ΕΝ.Π.Ε.
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου
4. Αιρετές Περιφέρειες
5. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για ενημέρωση των μελών του και των παρατάξεων

ΘΕΜΑ:
Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Μετά την ψήφιση του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και την έκδοση της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7-4-2014 σχετικής εγκυκλίου, οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων εκδίδουν απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση (σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή γραφείου).

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Απόψεις του Νομικού Συμβούλου της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. για την αξιολόγησηΠρος:

ΟΣΕΑΔΕ.

Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και ειδικότερα αναφορικά με το άρθρο 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4250/2014, εκτίθενται τα παρακάτω, όπως μου ζητήθηκε:
1) Μη συμβατότητα, προς συνταγματικές διατάξεις, ρυθμίσεων του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4250/2014, αδυναμία σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολόγησης των αποφάσεων επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης και, με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, παρέλευση της εκ του νόμου προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης για τις εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013.
Ως γνωστόν, με το άρθρο 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4250/2014, εισάγονται ποσοστώσεις στην ευχέρεια των αξιολογητών να βαθμολογούν με ορισμένο βαθμό τους υπό αξιολόγηση δημόσιους υπαλλήλους.

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση σε Σύσκεψη Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με το Δ.Σ. του Συλλόγου

        Στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών μας για το θέμα της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση το Ν. 4250/2014 παρακαλούμε για την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης την Πέμπτη 19/6/2014 και ώρα 11.00, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών  158, με θέματα:

  • Ενημέρωση για το ν. 4250/2014 σχετικά με τις  αξιολογήσεις των Δημοσίων υπαλλήλων.
  • Τοποθέτηση συμμετεχόντων επί του θέματος.
  • Διερεύνηση δυνατοτήτων για την από κοινού αντιμετώπιση του θέματος.
Ανακοίνωση

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ


 
Ο  Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καλεί τα μέλη του που εργάζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σε

ΣΥΣΚΕΨΗ

στις 12 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Πύργο, Μανωλοπούλου 7 & Κοκκίνου

με θέματα τα παρακάτω:

-    Ενημέρωση και συζήτηση των μελών του συλλόγου για το  νομοσχέδιο σχετικά με τις αξιολογήσεις, την ακύρωση της αξιολόγησης, τις  διαθεσιμότητες - απολύσεις και  τις  γενικότερες  εξελίξεις.


Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. Π.Ε. Ηλείας να διευκολύνουν τους συναδέλφους-μέλη μας προκειμένου  να συμμετάσχουν στη Σύσκεψη.

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Εξώδικη Γνωστοποίηση αποχής από την Αξιολόγηση της ΑΔΕΔΥ για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού
Φιλελλήλων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ
1) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Κατεχάκη, αριθ. 56, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.
2) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
που εδρεύει στη Λάρισα, επί της οδού Σωκράτους, αριθ.111
όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
3) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας,
που εδρεύει στα Ιωάννινα, επί της οδού Β. Ηπείρου, αριθ.20 ,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
4) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα, επί της Ν.
Εθνικής Οδού Πατρών- Αθηνών, αριθ. 158 όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.
5) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καθ. Ρωσίδη,
αριθ.11. όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
6) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στον
Πειραιά, επί της οδού Ακτή Μιαούλη, αριθ.83 & Μπότσαρη,
αριθ. 2-8 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
7) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που εδρεύει στο
Ηράκλειο Κρήτης, επί της Πλ. Κουντουριώτη όπως νόμιμα
εκπροσωπείται.

**************

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Αίτηση ακύρωσης των Υπουργικών αποφάσεων για την αξιολόγηση

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ
            Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΚΑΤΑ
            Του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
            1) Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/ απόφασης του ιδίου ως άνω Υπουργού «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.».
2) της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000/28-4-2014 απόφασης του ιδίου ως άνω Υπουργού «Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν.4250/2014»
3) της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/5-7/10766/12-5-2014 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη «Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014». 
4) Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως προγενέστερης ή μεταγενέστερης.
********

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
100 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6 ΙΟΥΝΙΟΥ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.30μμ
 ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ: 
·    ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
·    ΟΧΙ ΣΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ             ΔΗΜΟΣΙΟ   
·    ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλούν και τα Δ. Σ.:
§      Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δυτικής Ελλάδας
§      Συλλόγου Υπαλλήλων Π. Ε. Αχαΐας/Π.Δ.Ε.
§      Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε.Π.Ι.Ν.

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Της  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ,  η  οποία  εδρεύει  στην  Αθήνα,  επί  της  οδού  Κατεχάκη,
αριθμός 56, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ
1)  Το  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Σοφίας αρ 15,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται
2)  Το Υπουργείο Εσωτερικών που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού  Σταδίου
αρ.27 , όπως νόμιμα εκπροσωπείται
3)  Την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  επί  της
οδού Κατεχάκη, αρ. 56, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
4)  Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας    Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει
στη  Λάρισα,  επί  της  οδού  Σωκράτους,  αρ.  111,  όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται
5)  Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει
στα  Ιωάννινα,  επί  της  οδού  Β.  Ηπείρου,  αρ.  20,  όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται.
6)  Την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Πελοποννήσου,  Δυτικής   Ελλάδας   και
Ιονίου,  που  εδρεύει  στην  Πάτρα,  επί  της  Ν.  Εθνικής  Οδού  Πατρών 
Αθηνών, αρ. 158, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
7)  Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά, επί της
οδού  Ακτή  Μιαούλη,  αρ.  83  &  Μπότσαρη,  αρ.  2-8,  όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται.
8)  Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης,
επί της Πλατείας Κουντουριώτη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Δελτίο Τύπου Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΔΥ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Σας έχουμε ήδη στείλει τις αποφάσεις  155/11-4-2014 και  168/28-4-2014 της Ε.Ε.
για την ακύρωση της αξιολόγησης .
Σας  έχει,  επίσης,  αποσταλεί  από  30-4-2014  κείμενο  συλλογής
υπογραφών ενάντια στην «αξιολόγηση».
Οι  αποφάσεις  αυτές  έτυχαν  της  αποδοχής  της  συντριπτικής
πλειονότητας  των  εργαζομένων  στο  Δημόσιο.  Σε  γενικές  συνελεύσεις
πρωτοφανούς  συμμετοχής,  δηλώνεται   η  καθολική  αντίθεση  στην
προωθούμενη ρύθμιση και η συμμετοχή στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες
της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  Σε  πολλές  δε  περιπτώσεις  πρωτοβάθμιοι  σύλλογοι
κινούνται σε ακόμη πιο ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες. Στην προσπάθεια
αυτή  συμμετέχουν  ενεργά  δεκάδες  πρωτοβάθμια  σωματεία  και
ομοσπονδίες.  Οι  συνεχείς  μεταθέσεις  των  καταληκτικών  ημερομηνιών
από  το  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, είναι δηλωτικές του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει
η Κυβέρνηση μπροστά στις συνεχώς ογκούμενες αντιδράσεις.
Δεν υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης, απαιτείται πλέον ο αγώνας
των  εργαζομένων  στο  Δημόσιο  να  πάρει  χαρακτήρα  μαζικής  πολιτικής
ανυπακοής.
Στο πλαίσιο αυτών των κατευθύνσεων της Ε.Ε.  της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  οι
Ομοσπονδίες και τα Νομαρχιακά Τμήματα πρέπει: