Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΣΕΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΤο  Δ.Σ. της ΟΣΕΑΔΕ ενημερώνει όλους τους συναδέλφους, αναφορικά με τις θέσεις που  
διατύπωσε και τις απαντήσεις που έλαβε, στην συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον  διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Γκουγκουλή, στα εξής 
        θέματα:
1)   Στο ζήτημα του διαχωρισμού της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και την ίδρυση νέας Αποκεντρωμένης διοίκησης στην Ανατ. Μακεδονία-Θράκη ζητήσαμε και λάβαμε την δέσμευση του Υπουργείου ότι δεν θα επέλθουν βλαπτικές μεταβολές σε κανένα εργαζόμενο και ότι θα ενισχυθούν οι νέες δομές και με μέσα και με ανθρώπινο δυναμικό.
2)   Στο ζήτημα που αφορά την πορεία της προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ, για τους συντονιστές των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων η ενημέρωση που είχαμε είναι: ότι θα προχωρήσει πλέον η διαδικασία κανονικά μετά την ολοκλήρωση του ορισμού των μελών του ΑΣΕΠ από την Βουλή.
3)   Στο ζήτημα των νέων οργανογραμμάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των δομών, όπως και των αρμοδιοτήτων η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, έχοντας ήδη ξεκινήσει μια πρώτη πιλοτική εφαρμογή.
4)   Στο  ζήτημα που αφορά την ΑΥΕ (Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ) και την στελέχωση της με υποχρεωτικές μετατάξεις στις έδρες των 13 περιφερειών, διατυπώσαμε την κατηγορηματική αντίθεση μας στις αναγκαστικές μετατάξεις των συναδέλφων. Η στελέχωση να γίνει με εθελούσιες μετατάξεις ή αποσπάσεις. Επίσης διατυπώσαμε την κάθετη αντίθεσή μας στο να είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας ιδιώτης δικηγόρος.
5)   Για το θέμα της Επιτροπής αναμόρφωσης του Καλλικράτη λάβαμε την δέσμευση από το Υπουργείο για άμεση πρόσκληση της Ομοσπονδίας μας, το επόμενο διάστημα.
6)   Στα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το προς ψήφιση προσχέδιο νόμου του Υπουργείου, προτείναμε τροποποιήσεις στα θέματα που αφορούν την νομική προστασία, την υπερβάλλουσα μείωση των συναδέλφων όλων των εργασιακών ομάδων από διαθεσιμότητα, (Δημοτικοί Αστυνομικοί, Τ.Α.Σ.-Τ.Α.Π., ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα κ.τ.λ.), όπως και την μισθολογική αναγνώριση των ΔΕ με εμπειρία. Οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν καταρχήν θετικές και αναμένουμε η κυβέρνηση να νομοθετήσει θετικά.
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φαίνεται ότι γίνεται μια απόπειρα να διορθωθούν αρκετές λειτουργικές αστοχίες που προήλθαν από τις προηγούμενες αλλά και από την σημερινή κυβέρνηση, υπηρετώντας όμως ως φιλοσοφία και στρατηγικό στόχο, μνημονιακές δεσμεύσεις και λογικές εκχώρησης σε ιδιώτες κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως ιδιώτης ελεγκτής νομιμότητας κ.α.
Τέλος επισημάναμε τη δυσλειτουργία της υπάρχουσας κατάστασης, σε ότι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., και τα προβλήματα που προκύπτουν (π.χ. στις κρίσεις προϊσταμένων τμημάτων κ.λ.π.), για την οποία θα πρέπει να δοθεί νομοθετική λύση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ                                ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ