Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΣΕΑΔΕ ΓΙΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΈνταξη πλέον των  Χημικών, όλων των τεχνικών υπαλλήλων των  Τμημάτων Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων, των επτά Αποκεντρ/νων Διοικήσεων της χώρας στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012)

 κ.κ. Υπουργοί,
όπως γνωρίζετε, ο προσδιορισμός των δικαιούχων  και των προϋποθέσεων  καταβολής του επιδόματος ¨Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας¨, στο Δημόσιο, τα ΝΠΑΑ και τους ΟΤΑ ( Α και Β βαθμού) γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012).
        Όπως επίσης γνωρίζετε στις επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις λειτουργούν Τμήματα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων ( Τμήματα Ε.Υ. & Π.Δ.Ε.), τα οποία είναι αρμόδια, ιδίως για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της  καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών, την  παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα  εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών, μέσα από χημικές αναλύσεις, κλπ. Οι συνθήκες εργασίας των τεχνικών υπαλλήλων των Τμημάτων χαρακτηρίζονται πλήρως τόσο από την επιβάρυνση του εργοταξιακού περιβάλλοντος ( κοπή / μεταφορά  δειγμάτων)  όσο και του εργαστηριακού (χημικές δοκιμές σε δομικά υλικά και υλικά οδοποιίας, κοπές, αποκοπές και διαμορφώσεις δομικών και αδρανών υλικών, κλπ ).
          Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, από το σύνολο των επιστημόνων τεχνικών υπαλλήλων των Τμημάτων Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  μόνο οι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Χημικών δικαιούνται το μηνιαίο επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας ( Β΄ κατηγορία).

κ.κ. Υπουργοί,
σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, θεωρούμε πως πλέον των Π.Ε. Χημικών, που ορθότατα λαμβάνουν το σχετικό επίδομα, είναι επιβεβλημένη η ένταξη του συνόλου του Τεχνικού Προσωπικού (Π.Ε. Μηχανικών, Τ.Ε. Μηχανικών, Δ.Ε. Τεχνικών, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τους εβδομήντα (70) στο σύνολό τους), όλων των  Τμημάτων Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων, των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012), ¨Καθορισμός Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας¨, καθώς έτσι αίρεται μία άνιση αντιμετώπιση  ετών. Όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι των  Εργαστηρίων, συστεγάζονται, συχνωτίζονται και συνεργάζονται στον ίδιο εργασιακό χώρο, εκτελούν τις ίδιες δοκιμές ενώ εκτελούν εργασίες που περιλαμβάνονται στην Α` & Β` Κατηγορία της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣΤο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σας καλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 2 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην Πάτρα ( Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντου 1,  κτίριο πρώην ΕΛΚΕΠΑ).
Η παρουσία σας θα είναι χαρά μας.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. να διευκολύνουν τους συναδέλφους-μέλη μας προκειμένου  να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

Ενέργειες για τη διακοπή της παραγραφής αναδρομικής διεκδίκησης δώρων και επιδόματος αδείαςΣυναδέλφισσες/οι, όπως όλοι γνωρίζουμε με το νόμο 4093/2012 έχουμε υποστεί περικοπές στους μισθούς μας ως δημόσιοι υπάλληλοι, αφού είχαν προηγηθεί οι μειώσεις που «συνόδευαν» το πρώτο μνημόνιο και εν συνεχεία του νέου μισθολογίου. Συνέπεια της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού ήταν και η κατάργηση των ήδη μειωμένων επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. 
Κατόπιν κάποιων  πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων  ειρηνοδικείων (όπως Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, Λαμίας)  που δικαιώνουν συναδέλφους επιδικάζοντάς τους δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα Αδείας δημιουργούνται  προσδοκίες προς διεκδίκηση των επιδομάτων αυτών. 

Οι προσδοκίες που δημιουργούνται  από τις  πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις που καταργούν μνημονιακές πολιτικές δείχνουν την αγωνία όλων μας για τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική όλων  των μνημονιακών συγκυβερνήσεων.  

Ως εκ τούτου ο Σύλλογος μας σας ενημερώνει για τα εξής:
Η μάχη για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών δεν θα διεξαχθεί στις δικαστικές αίθουσες αλλά στους χώρους που δουλεύουμε και ζούμε με ενωτική και μαζική κινητοποίηση όλης της κοινωνίας (εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι κ.λπ.). Ωστόσο δεν υποτιμούμε και δεν υποτιμήσαμε ουδέποτε την πλευρά του αγώνα μας που διεξάγεται και στις δικαστικές αίθουσες , γι’ αυτό  ο  Σύλλογος μας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία  «ΟΣΕΑΔΕ»   έχει ήδη ζητήσει την γνώμη του δικηγόρου  της Ομοσπονδίας κ. Τσακίρη, η οποία είναι η εξής:

«Οι δεδικασμένες δικαστικές αποφάσεις είναι λίγες σε αριθμό και από δικαστήρια χαμηλής ισχύος και δεν δημιουργούν ισχυρό δεδικασμένο. Το καλύτερο θα ήταν, και για το λόγο της οικονομικής επιβάρυνσης, να περιμένουμε στο μέλλον κάποια ισχυρή Απόφαση του ΣΤΕ».
Παραταύτα για όσους επιθυμούν και  για να μην χάσουν το δικαίωμα της αναδρομικότητας  για τα  έτη 2013- 2014 μπορούν  να καταθέσουν  αίτηση διακοπής παραγραφής των εν λόγω επιδομάτων στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  έως 31-1-2018 

Σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα αίτησης διακοπής παραγραφής το οποίο χρήζει διαμόρφωσης κατά περίπτωση. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να κατατεθεί είτε ομαδικά είτε ατομικά.

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Κήρυξη Στάσης Εργασίας από ΑΔΕΔΥ την Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018, από τις 12:00 έως τη λήξη ωραρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κήρυξη Στάσης Εργασίας

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018, από τις 12:00 έως τη λήξη ωραρίου

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την ψήφιση την προσεχή Δευτέρα, 15 του Γενάρη, από τη Βουλή, του πολυνομοσχεδίου, που περιλαμβάνει τα 70 προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων ο περιορισμός του δικαιώματος στην απεργία με την εισαγωγή που 50%+1, οι πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο από 500 ευρώ και πάνω, το υποχρεωτικό 30ωρο στην εκπαίδευση και οι συγχωνεύσεις σχολείων, η επανεξέταση των ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο Δημόσιο με στόχο τον περιορισμό των δικαιούχων κατά 70.000 κλπ,
κηρύσσει

Στάση Εργασίας σε όλο το Δημόσιο τη Δευτέρα, 15 του Γενάρη 2018, από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να πάρουν μαζικά μέρος στις συγκεντρώσεις και στα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν την ίδια μέρα σε όλη τη χώρα, με αιτήματα:

1.     Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία
2.     Να μην ψηφιστούν τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης
 
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Προκύρηξη 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018

Το ΔΣ της ΟΣΕΑΔΕ ενόψει της αιφνίδιας ψήφισης των νέων αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων  για την 3η  Αξιολόγηση, προκηρύσσει 24ωρη  Απεργία την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 για όλους τους εργαζόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ελλάδας.
        Η Ομοσπονδία μας ενώνει τις δυνάμεις της, με  Ομοσπονδίες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα και με Εργατικά Κέντρα και κηρύσσει 24ωρη Απεργία την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, ημέρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει να φέρει  στην Βουλή για ψήφιση το συγκεκριμένο, αντιδραστικό Πολυνομοσχέδιο.
         Μες τα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ο περιορισμός και το χτύπημα της απεργίας και των άλλων συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων στους τόπους δουλειάς, η ποινικοποίηση των αγώνων όσων αντιστέκονται στην εργασιακή ζούγκλα και στις κατασχέσεις λαϊκών κατοικιών κ.α.  Η επιδίωξη όλων των κυβερνήσεων τα χρόνια των μνημονίων ήταν και είναι να φιμώσουν κάθε φωνή αντίστασης και να βάλουν στο γύψο τον αγώνα των συνδικάτων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ήρθε για να κάνει τη δουλειά που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν οι προηγούμενοι. Τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν αυτό το αντεργατικό έκτρωμα πρέπει να πληρώσουν βαρύ πολιτικό τίμημα.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

        Οι εργαζόμενοι θυμόμαστε ότι το απεργιακό δικαίωμα καταχτήθηκε από τις προηγούμενες γενιές με αιματηρούς αγώνες. Οι ταξικές ηγεσίες εκείνων των εποχών δεν «υποκλινόντουσαν» στις δυσκολίες και τις θυσίες, ούτε στους αρνητικούς συσχετισμούς που υπήρχαν τότε στο κίνημα. Έμπαιναν μπροστά, άνοιγαν δρόμο, έδιναν μάχες, μάχες με αμφίβολα πολλές φορές αποτελέσματα, για να φτάσουμε να μιλάμε εμείς σήμερα, για κατακτήσεις και δικαιώματα.
      Ξέρουμε ότι αυτό που τους φοβίζει είναι η συλλογική δράση, η συλλογική απόφαση να συγκρουστούμε και να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν, όλα όσα δικαιούμαστε για να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.
Αυτό τους φοβίζει και παίρνουν τα μέτρα τους…
Γιατί  ξέρουν ότι όσο υπάρχει αδικία, όσο υπάρχει εκμετάλλευση, μπορεί να γίνει φωτιά η σπίθα που υπάρχει σήμερα στο κίνημα. Δεν θα τους περάσει όμως. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να σκύψουμε το κεφάλι.
Απαντάμε μαζικά, αγωνιστικά. 

  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

          Παλεύουμε:
       Για να βάλουμε τέλος στο σύνολο των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων, των μνημονίων.
       Για να μην πέσει κανένα σπίτι εργατικών-λαϊκών οικογενειών στα χέρια τραπεζίτη.
       Για να σταματήσει η διαρκής φοροληστεία , να καταργηθούν όλα τα χαράτσια και ο ΕΝΦΙΑ.
       Για να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και η παράδοση του δημοσίου πλούτου στους επιχειρηματικούς ομίλους.
       Γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε το μοναδικό όπλο μας, το δικαίωμα μας στην απεργία, την οργάνωση, την συλλογική πάλη και δράση.


ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Κάλεσμα συμμετοχής στις Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα από ΑΔΕΔΥΟ Τεμπονέρας ζει στους αγώνες μας ενάντια στα μνημόνια, στη λιτότητα και στην ανεργία
Στις 8 Γενάρη 1991 δολοφονήθηκε στην Πάτρα ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας. 27 χρόνια μετά ζει και αγωνιά για δικαίωση. Όπως ο Πέτρουλας, όπως ο Λαμπράκης, όπως ο Κομνηνός, όπως ο Κουμής, όπως ο Φύσσας.

Γιατί όλα αυτά, για τα οποία θυσιάστηκαν, Λευτεριά, Ειρήνη, Λαϊκή Κυριαρχία και Κοινωνική Δικαιοσύνη, παραμένουν αδικαίωτα.

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος  της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αχαΐας καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τιμώντας τη μνήμη του αγωνιστή Νίκου Τεμπονέρα, να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση που συνδιοργανώνουν οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΔΟΕ – ΟΛΜΕ την Τρίτη, 9 Γενάρη 2018 και ώρα 6:00μμ στο σχολικό συγκρότημα  Τεμπονέρα  .


Από την Εκτελεστική Γραμματεία  του Νομ. Τμ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ Αχαΐας

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.ΔΕ.Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:00
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Πρόκειται για την πραγματική   ιστορία  των κατοίκων ενός χωριού της Ισπανίας του 1470,  όπου οι κάτοικοί του, ξεσηκώθηκαν  εναντίον του αδίστακτου διοικητή Φερνάν Γκόμεθ ντε Γκουθμάν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Παρά τα σκληρά βασανιστήρια που υπέστησαν  οι κάτοικοι του,  κανείς δεν ομολόγησε την δολοφονία    και η απάντησή τους  ήταν στερεότυπη: ό,τι για όλα ευθύνετο η Φουέντε Οβεχούνα , δηλαδή το χωριό.

Η κοινωνία του ισπανικού χωριού πέρασε στην ιστορία , έγινε θρύλος και αργότερα μεταφέρθηκε στη θεατρική σκηνή από τον σημαντικότερο εκπρόσωπο του ισπανικού κλασικού θεάτρου  Λόπε δε Βέγα (1562-1635) 
«Η πηγή των Αμνών» αναδείχτηκε σε «σύμβολο» των επαναστατημένων λαών . Αν και πρόκειται για ένα έργο τρυφερό και  βαθύτατα κοινωνικό, έθεσε τον προβληματισμό βασικών ζητημάτων , σχετικά με την δύναμη της εξουσίας , την πολιτική θέση του ατόμου απέναντι στους καταπιεστές αλλά και θέματα όπως η ιδιοκτησία γης, η  δυσβάσταχτη φορολογία, η διαχείριση των ατομικών ελευθεριών.

Το έργο παραμένει διαχρονικό, θέτει επί τάπητος προβλήματα που αναζητούν λύση στον παγκόσμιο χάρτη  και δίνει έμφαση  στο πολιτικό ερώτημα :Πρέπει να αποτελεί κοινωνική συνείδηση ή επαφίεται στην ατομική ηθική το καθήκον της συλλογικής ευθύνης? 

Συντελεστές:
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Νίκος Γκάτσος, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΔΙΑΣΚΕΥΗ & ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Σταύρος Τσακίρης
ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Βασίλης Παπατσαρούχας, ΜΟΥΣΙΚΗ: Θάνος Μικρούτσικος
ΣΤΙΧΟΙ: Γιώργος Μιχαηλίδης, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΩΝ: Νίκος Σωτηρόπουλος
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Πέτρα Μαυρίδη, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Τίνα Παραλή, Μυρτώ Κοσμοπούλου
Mε τους:
Τάκη Χρυσικάκο, Διονύση Βούλτσο, Μάρκο Γέττο, Φάνη Δίπλα,  Σπύρο Κουβαρδά, Ελένη  Μποζάκη, Κωνσταντίνο  Νικούλη, Δημήτρη Παγώνη, Νίκη Παύλου, Βασίλη Σιδερόπουλο, Γεράσιμο Σοφιανό, Νάνσυ Χριστοπούλου.