Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου συμμετέχει και στηρίζει την εβδομάδα  Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Τετάρτη 15 Ιουνίου 09:00-13.30 Πλατεία Γεωργίου