Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

            Αξιότιμε κύριε  Πρόεδρε,

          Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ), να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να σας υποβάλλουμε το υπόμνημα μας, για το συζητούμενο  νομοσχέδιο.
           Η ΟΣΕΑΔΕ  είναι η Ομοσπονδία που εκφράζει θεσμικά όλους τους εργαζόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  και κατά συνέπεια και τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστικής κατάστασης και κοινωνικών υποθέσεων και των Τμημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων σε όλη την Ελλάδα, που απασχολούνται σε θέματα και αρμοδιότητες  που άπτονται του νομοσχεδίου και μεταβάλλεται δυσμενώς σήμερα με αυτό, η εργασιακή τους κατάσταση. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:
1.           Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του 3ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το οποίο : « ....ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της εφαρμοζόμενης πολιτικής   προϋποθέτει κράτος εχθρικό για τους εργαζόμενους και  τα λαϊκά στρώματα  και φιλικό για τους επιχειρηματικούς ομίλους...». Επιβεβαιώνονται  επίσης οι εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας μας ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποκλειστικά «εθελοντικές» μετακινήσεις και μη βλαπτικές εργασιακές μεταβολές για τους εργαζόμενους δεν πρόκειται να τηρηθούν.
2.           Ο θεσμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκ του Συντάγματος, έχοντας σαν δομή εκ φύσεως με αποκεντρωτικό χαρακτήρα, λειτουργεί ασκώντας κεντρικές αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης σε όλη την επικράτεια με έμπειρο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Παρά δε την μεγάλη υποστελέχωση τις ατέλειες και τις δομικές ιδιαιτερότητες που έχει, καταφέρνει εδώ και δύο δεκαετίες περίπου και μέχρι σήμερα (πριν ως Κρατική Περιφέρεια) ,να εξυπηρετεί με επιτυχία σε όλους τους νομούς της χώρας, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε κρίσιμα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της (Δασαρχεία, Μεταναστεύσεις, Αστικές καταστάσεις, ΠΕΧΩ, Ύδατα, ΥΔΕ, και πολλά άλλα ,πάνω από χίλιες αρμοδιότητες.)

3.           Για εμάς τους εργαζόμενους η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, με την διαφαινόμενη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Εσωτερικών εντάσσεται καθαρά στα πλαίσια της ολοκλήρωσης, του μικρού επιτελικού κράτους που επιδιώκει σε αυτή την φάση η κυβέρνηση. Μεταρρύθμιση που ολοφάνερα και μαθηματικά οδηγεί σε μείωση διοικητικών δομών με επακόλουθο και φυσική εξέλιξη, την μείωση μόνιμων θέσεων εργασίας στο δημόσιο. Αντίθετα έχουμε από την άλλη ακόμα έναν ελεγκτικό μηχανισμό στην πλάτη της ΤΑ Α’ και Β’ μαζί με ΥΔΕ, Ελεγκτικό κτλ.
4.           Έτσι φαίνεται ότι έρχεται και η σειρά των πολύπαθων ΑΔ να θυσιαστούν στο βωμό της αναδιοργάνωσης του κράτους για την έλευση της ανάπτυξης. Και συνδέονται όλα αυτά με την γενικότερη κυρίαρχη πολιτική αντίληψη της Ε.Ε που επιδιώκει σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης, λιγότερο κοινωνικό κράτος, ιδιωτικοποιήσεις, συμπράξεις ΣΔΙΤ και το βασικότερο, νέες ελαστικές μορφές εργασίας, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και μείωση του μισθολογικού κόστους περαιτέρω.
5.           Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπηρετεί την κοινή θέση – μεθόδευση όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων για την ουσιαστική αποδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών, σε προσωπικό, μέσα και πόρους, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος και οι αρμοδιότητες να ιδιωτικοποιηθούν ή να εκχωρηθούν. Άλλωστε η θέση για την συρρίκνωση του δημοσίου τομέα έχει ψηφιστεί από όλα τα μνημονιακά κόμματα στο 3ο μνημόνιο (ν.4336 /15).
6.           Όσο αφορά στις διατάξεις που αφορούν άμεσα τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (έλεγχος ΟΤΑ, υπηρεσίες Αστικής κατάστασης και κοινωνικών υποθέσεων, ΥΑΣΒΕ.), οι διακηρύξεις της κυβέρνησης για δήθεν απεγκλωβισμό των ΟΤΑ  από τον έλεγχο και καλύτερη εξυπηρέτηση των αλλοδαπών πολιτών ακούγονται εξωπραγματικές. Με το σχέδιο νόμου ο έλεγχος των ΟΤΑ ελέγχεται ασφυκτικά πλέον από το Υπ. Εσωτερικών, ενώ με τις διατάξεις που αφορούν τον πλήρη διαχωρισμό / αποδιάρθρωση  των υπηρεσιών ιθαγένειας  - μετανάστευσης τα ήδη  οξυμένα προβλήματα των υπηρεσιών απλά πολλαπλασιάζονται. Ξεδιπλώνεται πλέον ο σχεδιασμός της αποσυναρμολόγησης των Α.Δ. και μπαίνει μάλιστα σε εφαρμογή με χαρακτηριστική  προχειρότητα. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται υποχρεωτικά, ενώ, στην περίπτωση της εποπτείας ΟΤΑ,  η κυβέρνηση επιχειρεί  να νομιμοποιήσει την παρανομία των αιώνιων “παράλληλων” καθηκόντων, χρησιμοποιώντας τον χρόνο άσκησής τους και ως κριτήριο επιλογής μετατασσομένων...
7.           Εδώ μπαίνει και το ερώτημα εάν ο πλήρης έλεγχος της πολιτογράφησης και της χορήγησης Ιθαγένειας από τον εκάστοτε υπουργό θα αφήνει ανοιχτό και τον έλεγχο του εκλογικού σώματος σε ορισμένες κρίσιμες και ιδιαίτερες εκλογικές περιφέρειες ;
8.           Το Δ.Σ. της  ΟΣΕΑΔΕ επισημαίνει, ότι ανεξάρτητα από ποια διοικητική δομή και αρχιτεκτονική της δημόσιας διοίκησης επιλεγεί και αποφασιστεί από την κυβέρνηση, για εμάς  η  προάσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και υπηρεσιακών  δικαιωμάτων, όλων των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
9.           Το Δ.Σ. της ΟΣΕΑΔΕ δεσμεύεται από τις σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις του 3ου Τακτικού μας Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες “η ύπαρξη και η ενίσχυση  αποκεντρωμένων υπηρεσιών δεν αποτελεί συντεχνιακό στόχο αλλά  εργαλείο για την παρουσία  κρατικών δομών στις οποίες έχει πρόσβαση ο πολίτης ( με ιδιαίτερο βάρος στην επαρχία). Η προσχηματική λογική, υποτίθεται των κάθετων υπηρεσιών, που  σιγοντάρεται έξυπνα, με δεδομένη την υποστελέχωση και την μη διάθεση πόρων, οδηγεί τελικά στην διάλυση υπηρεσιών μέσω της αναδιάρθρωσης και την παραχώρηση όσων από τις αρμοδιότητες μπορούν να αποφέρουν κέρδη, σε ιδιώτες.”
10.       Η μεταφορά αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Αστικής κατάστασης και του Ελεγκτή Νομιμότητας που επιχειρείται σήμερα από τις 7 ΑΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών υποχρεωτικά μαζί με το προσωπικό των υπηρεσιών, δεν θα επιτρέψουμε να επιφέρει δυσμενείς εργασιακές και υπηρεσιακές επιπτώσεις και αιφνιδιασμούς σε κανένα συνάδελφο μας, ούτε και πιθανές αλλαγές κατοικίας και μετακινήσεις από πόλη σε πόλη και από Νομό σε Νομό.

Σαν Ομοσπονδία προτείνουμε:

Σε όλες τις διατάξεις που αφορούν το προσωπικό όπως και για τις περιπτώσεις που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, να υπάρξει πρόβλεψη για αποκλειστικά εθελοντικό και μόνο χαρακτήρα των μετατάξεων με διετή μεταβατική περίοδο, ώστε οι εργαζόμενοι να προστατευθούν και να μην βρίσκονται μπροστά σε απρόοπτες εκπλήξεις και προθέσεις διοικούντων. Με το πέρας της διετίας, οι εργαζόμενοι να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν, εάν θα παραμείνουν στις νέες υπηρεσίες ή θα επιστρέψουν στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις σε όποια μορφή θα υπάρχουν ως δομή του κράτους.
Η εμπειρία μέχρι σήμερα, του τρόπου διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από μερικούς  Συντονιστές που εσείς επιλέξατε είναι αρνητική.
Με τη δημοσίευση του παρόντος Νομοσχεδίου, ήδη σε αρκετές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι Συντονιστές προχωρούν σε αναδιανομή του προσωπικού τους, στις Υπηρεσίες που φεύγουν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με κριτήρια καθαρά υποκειμενικά.
Αναλυτικά επί των άρθρων:

Επί του άρθρου 108-109:
Θεωρούμε ότι η δημιουργία 13 ΑΥΕ –Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ (όπως είχε επεξεργαστεί σε προηγούμενη πρόταση) θα είχε πολύ περισσότερη λειτουργικότητα αντί των 7 που προτείνονται στις έδρες των ΑΔ.
Επί του άρθρου 110:
Διαφωνούμε πλήρως με την δυνατότητα ορισμού ιδιωτών ¨μάνατζερ¨ ουσιαστικά, ως Εποπτών ΑΥΕ. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει ολοφάνερα ο δρόμος για αλλοίωση του δημόσιου χαρακτήρα των δημοσίων υπηρεσιών. Επίσης αποκλείονται από την άλλη, κλάδοι όπως πχ ΠΕ Μηχανικών, Γεωτεχνικών από την δυνατότητα επιλογής ως Εποπτών ΑΥΕ .
Επί του άρθρου 111:
Διαφωνούμε με την πενταετή υπηρεσιακή δέσμευση των συναδέλφων στις νέες ΑΥΕ. Υποκριτικό να μπορούν να συμμετέχουν σε κρίσεις Γενικών Διευθυντών ,αλλά όχι Διευθυντών και προϊσταμένων. Διετία και εθελοντικό χαρακτήρα στις μετατάξεις η πρόταση μας.
Επί του άρθρου 112:
Διαφωνούμε με την δημιουργία γραφείων εποπτείας ΟΤΑ αντί τμημάτων ανά νομό, καθώς αυτό θα οδηγήσει μαθηματικά και στην υποβάθμιση της υπηρεσίας και του προσωπικού.
Επί του άρθρου 112 –προτείνεται για λόγους νησιωτικότητας προσθήκη  στην παρ. 2
«(…) Ειδικότερα για την ΑΥΕ OTA ΑΙΓΑΙΟΥ σε κάθε νομό της χωρικής περιφέρειας  πλην του νομού της έδρας συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος με τίτλο «Τμήμα Εποπτείας ΟΤΑ και την ονομασία του νομού ως αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ.»
(η ανάγκη ίδρυσης τμημάτων και όχι γραφείων επιβάλλεται και για λόγους λειτουργικότητας ( δικαίωμα υπογραφής – επιτόπου παρουσία προϊσταμένου ) αλλά και για λόγους στελέχωσης ( πως θα στελεχωθούν υπηρεσίες από υπαλλήλους που για να εξελιχθούν, θα πρέπει να μετακομίσουν στον Πειραιά;)
Επί του άρθρου 113:
Για τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπαλλήλων, δημιουργείται ακόμα μια αθηνοκεντρική διοικητική υπερσυγκέντρωση χωρίς λειτουργικότητα.
Επί του άρθρου 131 :
Διαφωνούμε πλήρως με την δυνατότητα που δίνεται στον Συντονιστή να αποφασίσει ποιοι ασκούσαν εκ παραλλήλου καθήκοντα στον ελεγκτή νομιμότητας (το 50% αυτών) και θα μεταταχθούν υποχρεωτικά στον ΑΥΕ, εθελοντικό χαρακτήρα και σε αυτές τις μετατάξεις η πρόταση μας. Αλλιώς θα υπάρξουν πολλές άδικες και ετεροβαρείς αποφάσεις, επειδή δεν υφίσταται διαχωρισμός υπηρεσιών και άρα υπαλλήλων που ασκούν διακριτά και σαφή καθήκοντα και οι υπηρεσίες της ΑΔ ανά νομό θα οδηγηθούν σε διάλυση. Να τονίσουμε εδώ, ότι έχουμε την πρωτοτυπία να αναφέρονται τα παράλληλα καθήκοντα, που δεν προβλέπονται από νόμο για μακρά και μόνιμη περίοδο, τελείως καταχρηστικά και είναι αυτό άλλη μια απόδειξη, των οξυμένων προβλημάτων της υποστελέχωσης του δημοσίου.
Επί του άρθρου 211:
Σε ότι αφορά την μικτή διυπουργική επιτροπή ΔΕΑΝΑΔ που θα εκδίδει πόρισμα για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών για μας είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαβούλευση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μέσω των Ομοσπονδιών τους. Στις δυο προηγούμενες επιτροπές, παρά τις υποσχέσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, ουδέποτε κληθήκαμε.
Επί του άρθρου 218 :
Θεωρούμε ότι πρέπει να επεκταθεί η νομική υποστήριξη και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το προσωπικό της, όπως έχουμε ξαναζητήσει στα τελευταία πολυνομοσχέδια ως αναγκαιότητα.
Επί του άρθρου 223 :
Θεωρούμε ότι πρέπει να επεκταθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Επί του άρθρου 248:
-Ο καθορισμός ημερομηνίας σε σχέση με το προσχέδιο που πρωτοπαρουσιάστηκε είναι σε θετική κατεύθυνση για το ποιο προσωπικό θα μεταφερθεί –μεταταχθεί (ορίζει το προσωπικό που υπηρετούσε στις 1-1-2018 και εξακολουθεί να υπηρετεί). Όμως η φράση …..και εξακολουθεί να υπηρετεί……… ήδη δημιουργεί προβλήματα και υπάρχουν δυσμενείς μετακινήσεις ανά την Ελλάδα που γίνονται αυθαίρετα από τους Συντονιστές. Η πρόταση μας είναι η διάταξη να στεγανοποιηθεί και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, με ένταξη όλου του προσωπικού που υπηρετούσε την 1/1/2018, χωρίς προϋποθέσεις, όπως και στην περίπτωση των Τμημάτων Ελέγχου Νομιμότητας και πάντα με αποκλειστικά εθελοντικό και μόνο χαρακτήρα των μετατάξεων με διετή μεταβατική περίοδο ώστε να μην υπάρξει κανένα μελανό σημείο.
-Τα μητρώα αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται από τους υπαλλήλους του τμήματος  ιθαγένειας, καθόσον δεν αποτελούν ξεχωριστό τμήμα. Στην περίπτωση που το προσωπικό μεταφερθεί μαζί με το αντικείμενο του τμήματος στο Υπουργείο, τα μητρώα θα παραμείνουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  χωρίς υπαλλήλους. Το σύνολο των εγγράφων, που αφορούν τα μητρώα αρρένων έχουν να κάνουν με εγγραφές αδήλωτων, τέκνων πολιτογραφηθέντων, ομογενών και αλλογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, αναγνωρίσεις, υιοθεσίες, προσθήκες κυρίων ονομάτων, διορθώσεις, διαγραφές αποβιωσάντων-δις εγγεγραμμένων-ανύπαρκτων κλπ). Εδώ θα πρέπει να προστεθεί η οριστικοποίηση των ετήσιων μητρώων αρρένων, καθώς και η πληρότητα της σύνταξης των ετήσιων στρατολογικών πινάκων. Όλος ο ανωτέρω όγκος εργασίας προϋποθέτει τη στελέχωση των τμημάτων με αρκετούς υπαλλήλους και έναν προϊστάμενο. Επιπλέον η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών υποθέσεων που προτείνεται να συσταθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να έχει και ξεχωριστή γραμματειακή υποστήριξη, για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι η προτεινόμενη δομή θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης και λειτουργίας και δεν έχουν προβλεφθεί όλες οι παράμετροι. Η πρόταση μας είναι ότι θα πρέπει όπως και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου έτσι και στις ΑΔ να υπάρξουν ειδικές κατά παρέκκλιση διατάξεις για την στελέχωση αυτών των υπηρεσιών.
Για τις Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου & Νοτίου Αιγαίου. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνταγματική επιταγή για τη νησιωτικότητα (άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος), αλλά  και τις πραγματικές συνθήκες ενδοεπικοινωνίας των νησιών, πχ για το Ν. Αιγαίο, λόγω και της πολυνησίας,  επιβάλλεται πέρα από την ίδρυση δύο Δ/νσεων ( Δωδ/σα – Κυκλάδες), καθώς επί παραδείγματι για οκτώ μήνες η επικοινωνία Ρόδου - Σύρου ( με επιστροφή) γίνεται μια (1) φορά την εβδομάδα ! ,σε κάθε Δ/νση να λειτουργήσουν και διακριτά δύο τμήματα : α. Αδειών Διαμονής και Ελέγχου και β. Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας.
-Όσον αφορά τα τμήματα κοινωνικών υποθέσεων στις 5 από τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (με υφιστάμενη αρμοδιότητα, την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης μεταναστών & προσφύγων-στην Αττική και στο Αιγαίο έχουμε διαφορετική δομή) που συγχωνεύονται με τα τμήματα υγείας-πρόνοιας (με υφιστάμενη αρμοδιότητα τις υγειονομικές επιτροπές αναρρωτικών αδειών) σε ένα τμήμα, οπού του απονέμει την αρμοδιότητα της τήρησης των μητρώων αρρένων (!) και το εντάσσει ως τμήμα, στη διεύθυνση Διοίκησης, η υποβάθμιση του ρόλου της κοινωνικής ένταξης που θα έπρεπε να βρίσκεται αν μη τι άλλο στις Διευθύνσεις Μετανάστευσης είναι χαρακτηριστική για την σημασία που δίνεται πολιτικά σε έναν τόσο σοβαρό τομέα.
-Ένα άλλο ζήτημα που εκκρεμεί από το 2013 και δεν αναφέρεται για το ποιος θα το αναλάβει, είναι οι εκπρόθεσμες δηλώσεις ληξιαρχικών πράξεων και τα πρόστιμα, καθόσον περιήλθε ως αρμοδιότητα στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ν. 4144/2013, ΦΕΚ88/τ.Α΄/18-4-2013), αλλά ουδέποτε εφαρμόσθηκε με αποτέλεσμα να εκκρεμούν πάρα πολλές υποθέσεις.

  Τέλος συμπερασματικά πρέπει να πούμε ότι:
 -Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στο Υπουργείο και το σπάσιμο υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων που παραμένουν μόνο δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις θα επιφέρουν. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε σχέση με το σήμερα και θα απαιτηθεί πολλαπλάσιος χρόνος για να θεραπευτούν. Στο τέλος το πρόσημο αυτής της μεταρρύθμισης,  εκτιμούμε ότι θα είναι αρνητικό και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους πολίτες και γιαυτό διαφωνούμε.
- Ήδη υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες μας , και η μείωση του προσωπικού με τις αναγκαστικές μετατάξεις ενός μεγάλου αριθμού θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το διοικητικό έργο των εναπομεινάντων υπηρεσιών και αυτό θα οδηγήσει στην εντατικοποίηση της εργασίας μας και οι υπάλληλοι θα πρέπει να δουλεύουν στο κόκκινο συνεχώς. Η εργασιακή ανασφάλεια σήμερα στις ΑΔ, έχει οδηγήσει τους συναδέλφους στο να είναι μέσα στους πρώτους σε αιτήσεις κινητικότητας για να φύγουν. Την ίδια στιγμή καθώς χωρίς δική μας ευθύνη δεν έχουμε νέους οργανισμούς δεν μπορούμε να υποδεχθούμε κανέναν μέσω της κινητικότητας!
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, την οποιοδήποτε μεταρρύθμιση του κράτους που γίνεται τα τελευταία 8 χρόνια, πάντα την πλήρωναν οι εργαζόμενοι και ευρύτερα και στις ΑΔ και είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να μην επαναληφθεί η ιστορία.   
Κλείνοντας να σας ευχαριστήσουμε και να ελπίσουμε ότι οι απόψεις μας θα ληφθούν υπόψη από την πλειοψηφία των βουλευτών.