Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΣΕΑΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας επανέρχεται και ζητά άμεσα την συνάντηση μαζί
σας, προκειμένου να ενημερωθούμε ενόψει της επικείμενης πρώτης συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας που αφορά τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας που εμπλέκονται με δράσεις του Υπουργείου σας.


Έγγραφο