Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Τα Προεδρεία του Δ.Σ της ΟΣΕΑΔΕ και του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ( ΣΕΑΔΑ ) ,  συναντήθηκαν στις 21 Δεκέμβρη με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Πατρίκιο Γεώργιο και του εξέθεσαν τα προβλήματα που προέκυψαν με την απαράδεκτη καθυστέρηση εξόφλησης των δεδουλευμένων των συναδέλφων στις Δασικές Υπηρεσίες ( υπερωριακή απασχόληση κ.λ.π ) για τα οικονομικά έτη 2015 – 2016 συμμετέχοντας στα  διάφορα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δασών ( λαθροϋλοτομίες κ.λ.π ).
Επισημάναμε στο Πρόεδρο :
α) ότι οι εργαζόμενοι σε περιόδους δύσκολες που βιώνουν λόγω της παρατεταμένης  καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, δεν είναι διατιθέμενοι να χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα δεδουλευμένα  τους.
 β) Η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση πρέπει να καταβάλετε στους εργαζόμενους χωρίς καθυστερήσεις .
γ) οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν να συνεχιστούν τα ίδια φαινόμενα και για το έτος 2017 και θα αντιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή οι ίδιοι κρίνουν.
δ) ζητάμε την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων.

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου μας ενημέρωσε ότι :

1)     Από τότε που ανέλαβε τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου και από τη στιγμή που τους γνώρισε η κυβέρνηση ότι όλες οι πληρωμές  θα γίνονται πλέον μέσα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών , αν και απευθύνθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς , κανένας δεν προθυμοποιήθηκε να ασχοληθεί σοβαρά για να βρεθεί η διαδικασία που απαιτείται και από ποιόν , ώστε να φτάσουν όλα τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία στο Πράσινο Ταμείο και να προωθηθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
2)      Μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να χαθούν τα δεδουλευμένα , και ότι η σχετική δαπάνη για τα έτη 2015 και 2016 έχει ενταχθεί στο Γενικό Προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2017 , και τέλος Γενάρη με αρχές Φλεβάρη θα γίνει και η εξειδίκευση ανά κωδικό.
3)     Το Ταμείο δεν φέρει καμιά ευθύνη για την καθυστέρηση εξόφλησης των δεδουλευμένων , αλλά η ευθύνη είναι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που δεν υπέβαλαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη μορφή που χρειάζεται ώστε να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να διαβιβαστούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
4)     Η εξόφληση των δεδουλευμένων θα γίνεται για κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση χωριστά , εφόσον φυσικά στείλουν χωρίς λάθη όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πράσινο Ταμείο.
5)     Για τον επόμενο χρόνο , εφόσον τρέξει το πρόγραμμα μία φορά για κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση , το Πράσινο Ταμείο θα μπορεί εύκολα να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζόμενους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να μην περιμένουν οι εργαζόμενοι το τέλος του οικονομικού έτους να πληρωθούν.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
 
Το Δ.Σ της ΟΣΕΑΔΕ διεκδικεί την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων και  απαιτεί από τους ασκούντες χρέη Γενικού Γραμματέα να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα με την συνεργασία των υφιστάμενων υπηρεσιών τους ώστε  να βρεθεί τρόπος να υποβληθούν στο Πράσινο Ταμείο οι αναγκαίες καταστάσεις πληρωμής και στη μορφή ( Χml ) που απαιτείται.