Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας  και  Ιονίου κατά τη συνεδρίαση του στις 18-10-2018 και αφού έλαβε υπόψη του α)το άρθρο 16 του καταστατικού  και β)  την ομόφωνη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Μαρτίου 2018 περί συγχώνευσης της ημερομηνίας εκλογών για Διοικητικό Συμβούλιο και εκλογών αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία (ΟΣΕΑΔΕ) και τα Νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ.

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη α)νέου Διοικητικού Συμβουλίου , β) αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.) και γ)αντιπροσώπων στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αχαΐας και στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Κέρκυρας, στις 28-11-2018.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για τον καθορισμό  ημερομηνίας της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης.