Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας συντάχθηκε συμπληρωματική αίτηση διακοπής της παραγραφής των επιδομάτων  εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και Αδείας που είναι σε συνέχεια της αιτήσεως που καταθέσαμε τον Ιανουάριο 2018

Όσοι συνάδελφοι καταθέσανε την αίτηση του Ιανουαρίου 2018 μπορούν συμπληρωματικά και με ομαδικό τρόπο να καταθέσουν και τη συνημμένη. Όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει την αίτηση της ΑΔΕΔΥ που στάλθηκε την 15/10/2018 μπορούν συμπληρωματικά και εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν και τη παρούσα  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ  ΜΕΤΑ ΤΙΣ 3-12-2016