Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

Την Πέμπτη 13.12.2018 και ώρα 9:00 συνήλθε σε απαρτία, όπως ορίζεται από το καταστατικό, με πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, το νέο ΔΣ το οποίο προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν στις 28.11.2018, στα γραφεία του Συλλόγου, Αθηνών 105 (Ρίο Πατρών), προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.
Κατόπιν μυστικών ψηφοφοριών που έγιναν, εκλέχθηκαν στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό θέσεις οι παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΑΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Καραθανάσης Μάριος
Πρόεδρος
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
2613623606
2613623639
Στεφανής Δημήτριος
Αντιπρόεδρος
Δασαρχείο Αγρινίου
2641057617
26410-24804
Στεργιοπούλου Παναγιώτα
Γ. Γραμματέας
Δ/νση Διοίκησης
2613600177
2613600181
Καραγιάννη Αθανασία
Ταμίας
Τ.Δ.Ο Ηλείας
2621036700

Παπαθεοχάρης Βάϊος
Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Δ/νση Διοίκησης
2613600182
2613600181

Σταυροπούλου Διαμάντω
Μέλος
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
2610452215
Εσωτ. 2
2610-461554
Βαγενάς Νίκος
Μέλος
Δ/νση Οικονομικού
2610490346

Καζαμία Βασιλική
Μέλος
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
2610432452
2610-461554
Τσιλιμπάρης
Κων/νος
Μέλος
Δ/νση Δασών
Κέρκυρας
2661081010
26610-42759


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την διεύθυνση της ιστοσελίδας του Συλλόγου www.seaddepin.blogspot.gr, όπου αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις του Συλλόγου. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι λειτουργεί και ομάδα του Συλλόγου στο Facebook: Εργαζόμενοι Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στην οποία μπορείτε να γίνεται μέλη, καθώς και ομάδα της Ομοσπονδίας ΟΣΕΑΔΕ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ.

Τέλος, για καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία παρακαλούμε όσους συνάδελφους θέλουν να ενημερώνονται στο προσωπικό τους email (και δεν ενημερώνονται ήδη) να στείλουν με  ηλεκτρονικό μήνυμα στο email του Συλλόγου: sead.depin1@gmail.com  την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση όλες οι ανακοινώσεις και οι δράσεις του Συλλόγου προωθούνται στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία όλων των προϊσταμένων των τμημάτων.