Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ ( 28/7/2014 ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κανονικά συνεχίζεται η Απεργία- Αποχή από τις διαδικασίες της «αξιολόγησης».

Η εκδίκαση της Έφεσης της Α∆Ε∆Υ κατά της απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διεκόπη και θα συνεχιστεί την
Πέµπτη 31/7/2014 και ώρα 12:00 µµ. Η εξέλιξη αυτή, εκ των
πραγµάτων, οδηγεί σε αδιέξοδο τις έως τώρα κινήσεις του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης δεδοµένου ότι την ίδια µέρα λήγει και η
προθεσµία υποβολής των φύλλων αυτοαξιολόγησης.

Με ενότητα συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ