Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ Α.Δ.Το Δ.Σ. της ΟΣΕΑΔΕ στις 18 Νοέμβρη επισκέφθηκε τον Αναπληρωτή Υπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Λεονταρίδη Θεόφιλο για να ενημερωθεί για τα νέα οργανογράμματα, που ετοιμάζουν για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Κατά την συνάντηση του εκθέσαμε τη θέση μας, ότι για εμάς το κυρίαρχο ζήτημα είναι αυτό της διασφάλισης των θέσεων εργασίας όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και όχι το πόσες θέσεις προϊσταμένων θα διατηρηθούν.
Ο υπουργός μας δήλωσε ότι η οποιαδήποτε δομή «οριστικοποιηθεί» δεν θα συνδυάζεται με μείωση του προσωπικού!!, καθώς και ότι σχεδιάζεται στο άμεσο μέλλον  να ενταχθούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι περιφερειακές υπηρεσίες των υπουργείων που επικαλύπτονται σε αρμοδιότητες από αυτές των Α.Δ. (π.χ. υπηρεσίες Υπουργείου Ανάπτυξης).
Στην ερώτησή μας αν τα σχέδια των οργανογραμμάτων των Α.Δ., που κυκλοφορούν αποτελούν θέση του Υπουργείου, μας απάντησε πως δεν συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή !!! και μας ενημέρωσε πως όλα τα οργανογράμματα των Α.Δ. θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλη Δεκέμβρη και στη συνέχεια – άγνωστο πότε- θα εκδοθούν τα αντίστοιχα Π.Δ..

Θέσαμε στον υπουργό την κυοφορούμενη υποβάθμιση σε Τμήματα των 2 Διευθύνσεων των Α.Δ. τις οποίες εμείς κρίνουμε ότι είναι μείζονος σημασίας α) Διεύθυνση Αγροτικών  Υποθέσεων και β) Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Αναπτύξαμε τις θέσεις μας για μεν την πρώτη Διεύθυνση ότι είναι μία Διεύθυνση που συμβάλει τα μέγιστα στην Ανάπτυξη  του Αγροτικού Τομέα και η υποβάθμισή της θα είναι σε βάρος όχι μόνο των αγροτών αλλά και της οικονομίας (εξαγωγές κλπ), για δε τη δεύτερη Διεύθυνση, ότι η υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών όλων των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει να παρέχεται από μία Υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης αναβαθμισμένη και με αντίστοιχη στελέχωσή της σε προσωπικό, ιδιαίτερα σήμερα που μιλάμε για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ο κάθε υπάλληλος εργάζεται με υπολογιστή.
Η απάντηση του υπουργού για την Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων μπορούμε να πούμε ότι ήταν θετική, δεν πήρε όμως θέση για την Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Θέσαμε στο κ. Υπουργό ότι η όποια δομή των οργανικών μονάδων των Α.Δ δεν μπορεί να γίνει οριζόντια , και ότι αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής ακόμη και στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η απάντηση θα ληφθούν υπόψη οι παρατήρησή μας .
           Ένα άλλο θέμα που βάλλαμε , ήταν η ακύρωση από τους Γ.Γ Αποφάσεων των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων  που έρχονται σε αντίθεση με την ασκούμενη πολιτική. Η απάντηση που πήραμε ήταν ότι οι Γ.Γ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν πρέπει να εξετάζουν την σκοπιμότητα των αποφάσεων αλλά μόνο τη νομιμότητα !!!!!!!
Πιστεύουμε ότι τα οργανογράμματα των Α.Δ. θα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με αυτήν των Υπουργείων (μείωση Τμημάτων & Διευθύνσεων σχεδόν 40%), θα υλοποιούν τις αντιλαϊκές-αντεργατικές κατευθύνσεις κυβέρνησης, Ε.Ε. και ΟΑΣΑ και θα επιφέρουν δημοσιονομικό όφελος για το αστικό κράτος, καταργώντας δομές και οργανικές θέσεις σταθερής δουλειάς.

Ας είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Ας δείξουμε την αντίθεσή μας με την μαζική μας συμμετοχή στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 27 ΝΟΕΜΒΡΗ 2014.     
          
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ