Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

ΟΣΕΑΔΕ : Αυθαιρεσίες Γενικών Διευθυντών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που ασκούν προσωρινά καθήκοντα Γ.Γ.Καταγγέλλουμε τις  αυθαιρεσίες Γενικών Διευθυντών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που ασκούς προσωρινά καθήκοντα Γ.Γ.

Φαίνεται πως κάποιοι Γενικοί Διευθυντές που ασκούν προσωρινά, καθήκοντα Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν γίνει «βασιλικότεροι του βασιλέως» και ανοίγουν δρόμο στην αντεργατική πολιτική.
Τον αυταρχικό κατήφορο του Γενικού Διευθυντής της Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ακολούθησαν και οι Γενικοί Διευθυντές των Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Α.Δ. Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας, που τους έχουν ανατεθεί προσωρινά καθήκοντα Γ.Γ. των αντίστοιχων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Έτσι έχουμε στην Α.Δ. Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου τον κ. Διονύση Παναγιωτόπουλο Γενικό Διευθυντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ  να  υλοποιεί  την επιθυμία του Δασάρχη Καλαμάτας, και με την 38218/4273/30-3-2015 αυθαίρετη και παράνομη  απόφασή του να ανακαλεί προηγούμενη απόφαση (την 170364/15392/24-12-2014) του Γ.Γ. της Α.Δ. Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με μετακίνηση υπαλλήλου κατόπιν αιτήσεως από το Δασονομείο Μεσσήνης  στην Διεύθυνση Δασών Ν. Μεσσηνίας.  Ο κ. Δ. Παναγιωτόπουλος έκρινε  ότι  κακώς ο Γ.Γ. έκανε αποδεκτό !!!! το αίτημα του υπαλλήλου για μετάθεσή του και προέβη στην ανάκληση απόφασης του Γ. Γ.  χωρίς καν να αιτιολογεί τους λόγους, όπως προβλέπεται και από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Αλήθεια ήταν παράνομη η απόφαση του Γ.Γ. ή εκδόθηκε από πλάνη για να δικαιολογείται ανάκληση της απόφασης ; Από πότε προσπερνάται η διαδικασία της  μετάθεσης, που είναι η μεταφορά του υπαλλήλου από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Μεσηνίας στο Δασονομείο Μασσήνης; Γιατί βαφτίζει ο κ. Δ. Παναγιωτόπουλος το ψάρι κρέας;

Για την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας,  θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα.
Αληθεύει ότι ο κ. Μιχελάκης Βασίλης, διορισμένος και αυτός  Γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ που ασκεί προσωρινά  καθήκοντα Γ.Γ., πιέζει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να πάρει παράνομες αποφάσεις ; 
Αληθεύει ότι ζητά από το υπηρεσιακό συμβούλιο να  γνωμοδοτήσει θετικά για μετάθεση υπαλλήλου  που υπηρετεί σε παραμεθόρια περιοχή (Καστοριά),   πριν κλείσει 10ετία όπως προβλέπεται από το νόμο για τις παραμεθόριες περιοχές ; 
Αληθεύει ότι πιέζει  το Υ.Σ. να  συμφωνήσει σε μετατάξη υπαλλήλου  και μάλιστα συγγενικού του προσώπου,  σε ανώτερη κατηγορία (από ΔΕ σε ΤΕ)  χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα  ;
Αληθεύει ότι ζητά την δίωξη υπαλλήλου που έκανε χρήση της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και πριν από λίγους μήνες τοποθετήθηκε από το Δήμο Γρεβενών στην Διεύθυνση Δασών Γρεβενών; Και συγκεκριμένα  ζητά από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά  στη μετάθεση  της υπαλλήλου αυτής (μητέρα με δύο ανήλικα παιδιά) από τη Διεύθυνση Δασών Γρεβενών στη Διεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ στην  Κοζάνη χωρίς αίτησή της ; Από πότε ο κ. Β. Μιχελάκης καταργεί την ενδαυοδιοικητική κινητικότητα,  που έδινε την δυνατότητα να επιλέξει η υπάλληλος την υπηρεσία που ήθελε να μεταταχθεί ;
Αν αληθεύουν οι παρεμβάσεις αυτές  του κ. Β . Μιχελάκη, τότε πως μπορούμε να τις ονομάσουμε πέρα από παράνομες και αυθαίρετες ;
Φαίνεται όι οι διορισμένοι Γενικοί Διευθυντές, που από συγκυρία ασκούν  προσωρινά καθήκοντα Γ.Γ. όχι μόνο δεν περιορίζονται να διεκπεραιώνουν τα απολύτως αναγκαία, αλλά προσπαθούν να πουλήσουν ρουσφέτια (ξεπερνώντας και τους Γ.Γ.) και να αναστατώσουν  τη ζωή των υπαλλήλων για δήθεν υπηρεσιακούς λόγους.  
            Απαιτούμε από τον κ. Δ. Παναγιωτόπουλο να πάρει πίσω την υπογραφή του για την  ακύρωση της απόφασης του Γ.Γ. που εκδόθηκε στις 24 Δεκέμβρη 2015.
Απαιτούμε από το κ. Β. Μιχελάκη να περιορισθεί στα καθήκοντά του και να πάρει πίσω τα ερωτήματα που υπέγραψε για να γνωμοδοτήσει  το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Ζητάμε από όλους του Γενικούς Διευθυντές, που ασκούν καθήκοντα Γ.Γ. στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  να μην προβούν σε καμία υπηρεσιακή και εργασιακή μεταβολή, βλαπτική για τους εργαζόμενους.