Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων της ΑΠΔ-Π.Δ.Ε.&Ι. κατά την συνεδρίαση του στις 20/3/2015 και αφού έλαβε υπόψη του α) το άρθρο 16 του καταστατικού β) το γεγονός ότι λήγει η θητεία των εκλεγμένων αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση (Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.) και γ) το γεγονός  ότι λήγει η θητεία των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αχαΐας και στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Κερκύρας.

προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στις 8/5/2015

Κατόπιν αυτού συγκαλεί Γενική Συνέλευση στις 24/4/2015 και ώρα 11:00 στην Πάτρα ( κτίριο πρώην ΕΛΚΕΠΑ ) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  • Ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών

  • Ενημέρωση – Συζήτηση για τις εξελίξεις.

  • Διάφορα άλλα Θέματα


Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. να διευκολύνουν τους συναδέλφους-μέλη μας προκειμένου  να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.