Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Ανακοίνωση για την Ακύρωση της Αξιολόγησης

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η Κυβέρνηση, με σφιχτές διαδικασίες προχωράει ΑΜΕΣΑ στην υλοποίηση του νόμου 4250/2014, ο οποίος προβλέπει την αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού του Δημοσίου και την κατάταξή του σε τρεις κατηγορίες: σε άριστους (25%), ικανούς (60%) και ανεπαρκείς (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15%). Η εφαρμοστική εγκύκλιος, που εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ορίζει ότι το 15% των υπαλλήλων πρέπει να αξιολογηθούν ως «άχρηστοι» με βαθμολόγηση  από 1 – 6,9 όπως ορίζεται, ανοίγοντας το δρόμο της απόλυσής τους, ενώ η μη τήρηση των ποσοστών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι εργαζόμενοι, θα βρεθούν στον «κάδο» του 15% των «άχρηστων» και υποψήφιων για απόλυση. (Να σημειωθεί ότι δικαίωμα ένστασης προβλέπεται μόνο για όσους βαθμολογηθούν από 1-6, ενώ όσοι βαθμολογηθούν από 6,1-6,9 δεν έχουν αντίστοιχο δικαίωμα!)

Είναι φανερό ότι προσπαθούν να υποτάξουν, να ελέγξουν και να χειραγωγήσουν. Να στρέψουν τον ένα εναντίον του άλλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Γενικοί Διευθυντές έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν υπηρεσίες ή τμήματα ή και ολόκληρους φορείς, απ’ τα οποία θα προκύψει ποσοστό του 15%, δηλαδή, θα έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν ανά πάσα στιγμή τμήματα και δομές «με βάση τις προτεραιότητες της περιόδου»! Επειδή ακριβώς δεν τους ενδιαφέρει τίποτα πέρα από τη διάλυση του δημόσιου τομέα και το χάρισμα των φιλέτων του στο κεφάλαιο, για αυτό χρειάζονται πειθαρχημένους και εντελώς υπάκουους υπαλλήλους, συνένοχους στο ξεπούλημα και τη διάλυση. Για να το πετύχουν αυτό χωρίς αντιδράσεις, θεσμοθετούν το νόμο της ζούγκλας μέσα στις υπηρεσίες.
Κατόπιν αυτών και κατόπιν της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ για την ακύρωση της αξιολόγησης με την προκήρυξη απεργίας από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την αξιολόγηση, το  Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας αποφάσισε ομοφώνως το μπλοκάρισμα της εφαρμογής του νόμου στην πράξη σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του.

Συγκεκριμένα :
          
  •     Καλούμε τα «στελέχη» και όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία αξιολόγησης να μην προχωρήσουν στις διαδικασίες επιμερισμού, εισηγήσεων, αξιολογήσεων, εκθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα κατατεθεί υπόμνημα προς τους τρεις Γενικούς Διευθυντές  αντίστοιχο άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων, με το οποίο τους καλούμε να ζητήσουν την ακύρωση της εν λόγω αξιολόγησης, ως απαράδεκτης και αντιβαίνουσας το Σύνταγμα.
  •     Οικονομική Συνδρομή προς την Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., προκειμένου να προσφύγει δικαστικά ενώπιων διοικητικών δικαστηρίων.
  •       Συλλογή υπογραφών ενάντια στην αξιολόγηση με κοινό κείμενο από την Ομοσπονδία προς όλα τα πρωτοβάθμια  σωματεία.
  •   Μπλοκάρισμα της σύνταξης των εκθέσεων  με μαζικούς και συλλογικούς όρους. Να διερευνηθούν  όλες  τις δυνατότητες ,  προκειμένου να μπλοκαριστεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Ως μέτρο παρεμπόδισης προτείνουμε στην Ομοσπονδία να αποφασίσει και να προτείνει τη  συλλογή των εντύπων αξιολόγησης από τα πρωτοβάθμια με την σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων.


Με δεδομένο τα ασφυκτικά περιθώρια έως τις 19/05/2014, οπότε και οι Γενικοί Διευθυντές  θα πρέπει να παραδώσουν τον επιμερισμό των ποσοστών βαθμολόγησης των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα, προτείνουμε την άμεση σύγκλιση Γενικού Συμβουλίου, προκειμένου να διερευνηθούν και να συντονιστούν από την Ομοσπονδία μας όλες οι κατάλληλες δράσεις για κοινό πλαίσιο αγώνα ενάντια στην Αξιολόγηση και συγκρότηση συνολικής πρότασης προς τις Γενικές Συνελεύσεις όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων.