Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Έγγραφο των Αξιολογητών της Α.Π.Δ. Αιγαίου

Έγγραφο των Αξιολογητών της Α.Π.Δ. Αιγαίου που αναφέρει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα για τα προβλήματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του Ν. 4250/2014 με συνέπεια να μην είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στις Υπηρεσίες.

Διαβάστε εδώ το έγγραφο