Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Ανακοίνωση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε. για τις Προεκλογικές κρίσεις Προϊσταμένων και υπηρεσιακές μεταβολές στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων.Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Δ.Ε., πληροφορήθηκε ότι ο Γ.Γ. κ. Διδασκάλου, λίγες μέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών με ημερομηνίες 29 και 30/12, εξέδωσε 40 (σαράντα) περίπου Αποφάσεις περί τοποθετήσεων προϊσταμένων Τμημάτων - Δ/νσεων (οι οποίες ήταν κενές επί μήνες) και μετακινήσεων. Σημειώνουμε κατ’ αρχήν τα παρακάτω που αφορούν γενικότερα τις κρίσεις στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση (Διευθυντών και τμηματαρχών) και αποτελούν θέσεις αρχής για την ΕΜΔΥΔΑΣ:
·         Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι επιλογές Προϊσταμένων όλων των βαθμίδων στη Δημόσια Διοίκηση, με την απερχόμενη κυβέρνηση αλλά και τις προγενέστερες, βασίζονται σε αρκετό βαθμό (όχι πάντα αποκλειστικά για να μην αδικήσουμε όλους τους Προϊσταμένους) σε κριτήρια που δεν σχετίζονται με την προσφορά και τις γνώσεις των υπαλλήλων αλλά σε άλλες σκοπιμότητες. Η υπάρχουσα κατάσταση διευκολύνεται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που εύκολα μπορεί να καλύψει τους όποιους ακροβατισμούς ή αυθαιρεσίες. Μοιραία η κατάσταση αυτή σφράγισε και τις πρόσφατες επιλογές.
·         Οι Μηχανικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι που αποτελούμε βασικά στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών αποδοκιμάζουμε τις χρόνιες και παρακμιακές αυτές καταστάσεις. Απαιτούμε να μπει θεσμικό και ουσιαστικό τέλος σε αυτές τις πρακτικές. Επιτέλους ας γίνει κατανοητό ότι τα φαινόμενα αυτά υποσκάπτουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης και αποθαρρύνουν τους άξιους υπαλλήλους.
·         Η (οριακά νομότυπη) έκδοση αποφάσεων με ημερομηνία 30-12-2014, δηλ. την ημέρα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης Εθνικών Εκλογών, με την οποία ορίζονται νέοι προϊστάμενοι Τμημάτων - Δ/νσεων αποδεικνύει για άλλη μια φορά τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Διδασκάλου και η κυβέρνησή που επάξια εκπροσωπεί αντιλαμβάνεται την δημοκρατία.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ/ΔΕ στην επόμενη περίοδο παράλληλα με τους αγώνες της για διακοπή της ευρωλιτότητας, θα προσπαθήσει για κάτι εξίσου πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο:

Για την εμπεδωση μιας διαφορετικής νοοτροπίας για τη δημόσια διοίκηση, μιας νοοτροπίας σοβαρότητας, δημοκρατικής λειτουργίας και σεβασμού του δημόσιου συμφέροντος, απέναντι στην κατεστημένη νοοτροπία των «κολλητών», των πελατειακών σχέσεων, της περιφρόνησης των δημοκρατικών θεσμών και της ακραίας αυθαιρεσίας της εγχώριας ολιγαρχίας.