Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΟ  Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καλεί τα μέλη του σε
 Γενική Συνέλευση

την 16η Μαρτίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
στην Πάτρα ( κτίριο πρώην ΕΛΚΕΠΑ )
με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  • Εξελίξεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
  • Δυσλειτουργίες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.ΔΕ.Ι
  • Αξιολόγηση Υπαλλήλων έτους 2018
  • Δεδουλευμένα δασικών υπαλλήλων
  • Μετακινήσεις-μεταθέσεις
  • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. να διευκολύνουν τους συναδέλφους - μέλη μας προκειμένου  να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.                                                                                                

 

Συνάδελφοι

 

Επειδή τα θέματα της έκτακτης Γ.Σ, αφορούν όλους μας μηδενός εξαιρουμένου, το Δ.Σ του συλλόγου θεωρεί απαραίτητη την συμμετοχή όλων των συναδέλφων.