Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ


Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Τα τελευταία χρόνια , η Κυβέρνηση έκανε σημαία το θέμα των αξιολογήσεων στο δημόσιο τομέα,  ότι οι «άξιοι»  και « ικανοί» υπάλληλοι πρέπει να αμείβονται από την πολιτεία και να αναρριχούνται σε θέσεις ευθύνης.

Από τη λίστα των ένθερμων οπαδών  αυτών των θεωριών  δεν θα μπορούσε να λείπουν και οι πολιτικοί προϊστάμενοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου διαχρονικά. Βλέπουμε  πως ασκούν την κυβερνητική πολιτική στο θέμα της αναπλήρωσης προϊσταμένων. Μας δείχνουν μαθήματα αξιοκρατίας και εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα , όταν από την μία μεριά ζητάνε από τους υπαλλήλους να εφαρμόζουν νόμους που είναι ενάντια τους ( π.χ αξιολογήσεις ) και από την άλλη, όταν κενωθεί μία θέση προϊσταμένου,  έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου ( που ποτέ δεν έγινε μέχρι σήμερα ), παραβιάζονται κατά κόρον οι διατάξεις του Υ.Κ ( άρθ. 87 ν. 3839/10 ) περί  αναπλήρωσης προϊσταμένων.

Στην αναπλήρωση των θέσεων, παρατηρούνται φαινόμενα επιλογής υπάλληλων με μικρότερο βαθμό παραβιάζοντας τον Υ.Κ, ενώ  όταν ο υπάλληλος που πρέπει να ορισθεί αναπληρωτής προϊστάμενος βάσει του Υ.Κ δεν βολεύει, τότε θεωρεί η Διοίκηση σκόπιμο να κρατά τις θέσεις κενές,  με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη ( π.χ Τμήμα Γραμματείας Δ/νσης Αστικής Κατάστασης,  Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών Δ/νσης Κληροδοτημάτων ). Ίσως το κάνουν και για λόγους οικονομίας ποιος ξέρει !!!!!!! ( ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος όταν κενωθεί η θέση δικαιούται επίδομα θέσης)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καταδικάζει τέτοιες ενέργειες που μερικές φορές είναι φωτογραφικές για την εξυπηρέτηση των υμετέρων, κόντρα στις διακηρύξεις της κυβέρνησης περί αξιοκρατίας στο δημόσιο,  αφήνοντας πίσω τις παλιές αμαρτίες  της. Αλήθεια ποιος τους πιστεύει ;

Ζητάμε άμεσα την κάλυψη όλων των κενών που υπάρχουν στις θέσεις των προϊσταμένων,  με τις διατάξεις του ν. 3839/10 αρ. 87 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και το περί δικαίου αίσθημα στους υπαλλήλους.