Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΑΔΕΔΥ : Συνέχιση Αποχής Δημοσίων Υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους 18-22.4

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
συνέπειες που επιφέρει η τυχόν ψήφιση του προσχεδίου της συγκυβέρνησης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. για το ασφαλιστικό που οι κυριότερες απ’ αυτές είναι:

1. Οι μειώσεις των κυρίων συντάξεων των σημερινών συνταξιούχων αλλά
και των συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται από την ψήφιση του
Νομοσχεδίου.
2. Η μείωση των Επικουρικών Συντάξεων.
3. Η ενοποίηση των Ταμείων σε ένα υπερ-Ταμείο χωρίς τον απαιτούμενο
σχεδιασμό που θα πολλαπλασιάσει τα σημερινά προβλήματα των Ταμείων
και θα δημιουργήσει διοικητικό χάος και οικονομικό αδιέξοδο.
4. Τέλος, βάζει τα θεμέλια για τη μετατροπή του αλληλέγγυου
αναδιανεμητικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανταποδοτικό
και μακροπρόθεσμα σε πλήρως κεφαλαιοποιητικό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους
εργαζόμενους σε πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., των Σωματείων και των
Ομοσπονδιών.
Αποφασίζει τη συνέχιση της απεργίας – αποχής όλων των Δημοσίων
Υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους στο σύνολο των συμβουλίων και των
επιτροπών του Δημοσίου από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 έως και την
Παρασκευή, 22 Απριλίου
με δυνατότητα συνέχισης με νεότερη απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.