Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΣΕΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ.Χ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΗ Ομοσπονδία μας είχε σήμερα 22-4-2016 συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.Βερναρδάκη θέτοντας υπόψη του, τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
1)        Επιλογή Συντονιστών
Αν και η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων αυτών έγινε το Γενάρη του 2016 η μεγάλη καθυστέρηση  συμπαρασύρει και την μη επιλογή των αξιολογήσεων όλων των προϊσταμένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Γενικοί Διευθυντές , Διευθυντές και Τμηματάρχες )    
Μας δήλωσε αναρμόδιος και ότι το θέμα είναι της αρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών    
κ. Κουρουπλή.
2)          Νομική Υπηρεσία σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
       Θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία  Νομικής Υπηρεσίας για να παρέχει  νομική υποστήριξη σε  
       πάρα  πολλά θέματα,  που χειρίζονται οι συνάδελφοι σε όλες τις υπηρεσίες.
        Τον βρίσκει σύμφωνο η πρότασή μας,  αλλά και σε αυτό το θέμα πρέπει να   
        συμφωνήσει από κοινού ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κουρουπλής.

3)Ελεγκτής Νομιμότητας                                                                                    
Γιατί την καθυστέρηση του ελεγκτή μας παρέπεμψε και πάλι στον ΥΠ.ΕΣ αλλά το θέμα της  στελέχωσης των ΑΥΕ, που είναι αρμοδιότητα του ΥΔΜΗΔ το παρέπεμψε στο απώτερο μέλλον όταν δεν θα υπάρχουν οι περιορισμοί των προσλήψεων !
4)       Μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων των κατηγοριών ΔΕ και Υ.Ε
Τονίσαμε ότι η μισθολογική ωρίμανση όλων των υπαλλήλων ανεξαρτήτως κατηγορίας πρέπει να είναι ενιαία για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς διακρίσεις, όπως ίσχυε  στο παρελθόν. Η χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου για τις κατηγορίες Δ.Ε και Υ.Ε κάθε τρία (3) χρόνια και όχι κάθε δύο ( 2 ) που είναι για τις κατηγορίες Τ.Ε και Π.Ε , έρχεται να επιβαρύνει ακόμη πιο πολύ την οικονομική κατάσταση αυτών των συναδέλφων που σήμερα καλύπτουν  σχεδόν το 50% των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Ζητάμε την άρση αυτής της αδικίας .
Η απάντηση του Υπουργού ήταν ήξεις - αφήξεις. Θα εισηγηθεί μεν την άρση της αδικίας αλλά επί της ουσίας, να μην περιμένουμε και θετικά αποτελέσματα άμεσα, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας μας !!
5)       Υπηρεσιακά Συμβούλια
Τονίσαμε την αστοχία του νόμου, για τον ορισμό των διορισμένων μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τον Υπουργό Εσωτερικών, αν και οι αποκεντρωμένες  Διοικήσεις έχουν την δική τους  Διοικητική Αυτοτέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3852/2010, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τα αιτήματα συναδέλφων λόγω της αδυναμίας λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Μας απάντησε ότι την Μ. Εβδομάδα... που έρχεται θα γίνει η αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση.
6)   Βαθμολογική – μισθολογική κατάταξη μεταταχθέντων από διαθεσιμότητα
α) Τονίσαμε ότι κατά τη μισθολογική κατάταξη όσων συναδέλφων προέρχονται από διαθεσιμότητα ,  σε πολλούς φορείς του Δημοσίου και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διαθεσιμότητας αν και ο νόμος προβλέπει διαφορετικά .                  Η ερμηνεία που δίνουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο νόμο , είναι ότι ο χρόνος διαθεσιμότητας θα ληφθεί υπόψη μισθολογικά μετά το τέλος του 3ου μνημονίου ( 1-1-2018 ).
Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι κακώς γίνεται αυτό και πρέπει να το λύσουν οι Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις.
β)  Για τους μεταταγέντες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με την ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και για την αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητάς τους,  μας  είπε ότι απλά δεν έχει εξεταστεί !!!
7) Οργανογράμματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Πιλοτική εφαρμογή στοχοθεσίας στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Για το θέμα των οργανογραμμάτων και της πιλοτικής εφαρμογής στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (μέσω του e-goal setting που αποτελεί εργαλείο για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας ,του ελέγχου ,της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας στην λειτουργία των δομών της δημόσιας διοίκησης ,σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 4369/2016),της αξιολόγησης των δομών των Α.Δ., του αριθμού και των αρμοδιοτήτων τους, μας ενημέρωσε αναλυτικά, ότι θα προχωρήσει μέχρι το τέλος του έτους ,παράλληλα με την αξιολόγηση των Υπουργείων και των υπόλοιπων φορέων.
8) Στελέχωση Διευθύνσεων Μετανάστευσης  και Αστικής Κατάστασης
Η επικείμενη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών στις Διευθύνσεις Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης των Α.Δ.  θα πολλαπλασιάσει τον όγκο δουλειάς και αυτό πρέπει να καλυφθεί με νέες προσλήψεις προσωπικού ή με εθελούσιες μετατάξεις.
Ο Υπουργός αναγνωρίζει μεν το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί αλλά καμία δέσμευση για την επίλυσή του. Βλέπετε  το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας θα είναι συνέχεια μπροστά μας ως δικαιολογία !!!!
    9) Κινητικότητα
Για το θέμα της κινητικότητας μας έγινε ενημέρωση για την προδιαβούλευση του νομοσχεδίου και τον χαρακτήρα που θα έχει, ενώ το επόμενο διάστημα θα τεθεί  και σε ανοιχτή διαβούλευση.  Η πρόθεση είναι να εξελίσσεται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των οργανογραμμάτων.
            10) Αναμόρφωση Καλλικράτη
Για το θέμα της Επιτροπής αναμόρφωσης του Καλλικράτη στο ΥΠΕΣ, εξέφρασε την άποψη ότι κακώς δεν μετέχουμε μέχρι σήμερα. Φυσικά η ευθύνη δεν είναι της ΟΣΕΑΔΕ, εφόσον ο αρμόδιος Υπουργός κ. Κουρουπλής μας είχε υποσχεθεί (Οκτώβριος του 2015) ότι θα συμμετέχουμε στην αρμόδια επιτροπή που θα συνιστούσε (κάτι που δεν έγινε) και που σε ένα μήνα περίπου από τώρα, θα πρέπει να παραδώσει και το σχετικό πόρισμα.
     Συνάδελφισσες-φοι
Από τα παραπάνω, πέρα των άλλων βγαίνει το συμπέρασμα, ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουπλή κρίνεται επιβεβλημένη και μας την οφείλει.