Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗΤην Πέμπτη 30 Απρίλη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΣΕΑΔΕ η ενημέρωση των συναδέλφων από τον Νομικό Σύμβουλο κ. Κώστα Τσακίρη για το θέμα της υπερβάλλουσας μείωσης ( προσωπική διαφορά ) του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 και τη δυνατότητα διεκδίκησης με ένδικα μέσα.                                    
 Το θέμα αφορά πολλούς συναδέλφους που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ήρθαν από άλλους φορείς με αναγκαστική ή μη μετάταξη ( μόνιμοι ) ή μεταφορά ( ΙΔΑΧ). Μετά από διεξοδική συζήτηση ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι για όλες τις λεπτομέρειες και τα πιθανά προβλήματα που θα υπάρξουν στο μέλλον για όσους ασκήσουν τα ένδικα μέσα. Η εκδίκαση για τους μόνιμους εκδικάζεται από τα Διοικητικά Δικαστήρια και για τους ΙΔΑΧ από τα Πολιτικά Δικαστήρια .                                                                                                                    
Μέχρι να ασκηθεί η αγωγή (που θα είναι ομαδική και όχι ατομική για να περιοριστεί  το  δικαστικό κόστος) ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος, μπορεί να γίνει  αίτηση διακοπής της παραγραφής. Προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της άσκησης αγωγής και για να ισχύει επί της διεκδίκησης των αναδρομικών, κρίνεται απαραίτητο να προσκομισθούν έγκαιρα από κάθε Σύλλογο για τα μέλη του, τα συνημμένα δικαιολογητικά. 

Κάνετε κλικ στα παρακάτω αρχεία για να τα κατεβάσετε :