Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣΣτο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης « Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις »
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η παρακάτω προσθήκη, για λόγους ίσης κατ΄ αναλογία μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων, δεδομένου ότι στη δημόσια διοίκηση ( Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ) υπηρετούν δημόσιοι υπάλληλοι ( πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί ) στους οποίους δεν δόθηκε η δυνατότητα επανατοποθέτησής τους στις επαναστυσταθείσες υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 ( Α΄47 ), στις οποίες υπηρετούσαν προ της υποχρεωτικής μετάταξή τους.
                                              ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ                                                                    Στο σχέδιο νόμου « Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις »
Στο μέσον της τρίτης σειράς μετά τις λέξεις  …. και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του άρθρου 31 του νομοσχεδίου προστίθεται η εξής φράση: «  …. καθώς και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ……..   »