Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Υπερβάλλουσα μείωση ( προσωπική διαφορά) σε υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.


Συνάδέλφισσες, Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της 122/2015 απόφασης του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία διατηρεί την υπερβάλλουσα μείωση της παρ. 2 του άρθρ. 29 του ν. 4024/2011 σε όσους έχουν μεταταχθεί λόγω διαθεσιμότητας – κινητικότητας, δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις για την διεκδίκηση της προσωπικής διαφοράς και από όλους τους μεταταχθέντες συναδέλφους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που την είχαν στους προηγούμενους φορείς, όπου προσέφεραν τις υπηρεσίες τους (υπάλληλοι ΤΑΣ – ΤΑΠ, πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί κλπ. ).

Καλούμε τους συναδέλφους που έχουν θιγεί να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. του Συλλόγου στο email: sead.depin1@gmail.com, στέλνοντας μας  τα στοιχεία τους,  προκειμένου η Ομοσπονδία μας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (νομικές, συνδικαλιστικές, κλπ.), για να δικαιωθούν οι συνάδελφοι.