Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Κοινό κείμενο συμμετοχής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "Κλεισθένης Ι"-Μέρος Τρίτο