Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο  της ΟΣΕΑΔΕ αποφάσισε :

Την  ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ,  από κάθε υπερωριακή απασχόληση και διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο όλες τις ημέρες της βδομάδας, για όλους τους  εργαζόμενους στις δασικές υπηρεσίες που θα ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα    « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών για το έτος 2018 »  από Σάββατο 12-5-2018 και  μέχρι να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα για τα έτη 2016 και 2017.

Οι εργαζόμενοι  των δασικών υπηρεσιών για τα έτη 2016 και 2017 υλοποίησαν  με απόλυτη επιτυχία το παραπάνω πρόγραμμα , συμβάλλοντας με το καλύτερο τρόπο στην προστασία του δασικού πλούτου της Ελλάδας . Όμως με ευθύνη της πολιτείας , μέχρι σήμερα δεν πληρώθηκαν για τις ώρες που απασχολήθηκαν υπερωριακά  κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών , τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Τώρα καλούνται και για το 2018 μετά την απόφαση 168364/2066/03.04.2018 (ΦΕΚ 1354Β΄) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να συνεχίσουν να απασχολούνται υπερωριακά , βάση  του Ειδικού Προγράμματος  « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών έτους 2018 » και υποχρεώνει τις δασικές υπηρεσίες να λειτουργούν με υπερωριακή απασχόληση και διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο , προκειμένου να προστατευτούν καλύτερα τα δασικά οικοσυστήματα από παράνομες επεμβάσεις.
Οι εργαζόμενοι στις δασικές υπηρεσίες των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θεωρούν ως εμπαιγμό και κοροϊδία  την δέσμευση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος  προς την ΟΣΕΑΔΕ, στη συνάντηση που είχε μαζί μας                     στις 20-11-2017 (την ίδια μέρα με την Στάση εργασίας που είχαμε εξαγγείλει)  ότι το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα με νομοθετική ρύθμιση, αλλά και την απάντηση που έδωσε σε μέλη του Δ.Σ στο Περιφερειακό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο, ότι θα επιλυθεί το ζήτημα και να μην είμαστε υπερβολικοί.!!!!.
Αν και πέρασαν  5 ολόκληροι μήνες η νομοθετική ρύθμιση έμεινε στα συρτάρια του Υπουργού και η ιστορία επαναλαμβάνεται όπως και με τα δεδουλευμένα του 2015. Επίσης φαίνεται ότι σαν Ομοσπονδία, είμαστε αρκούντως υπερβολικοί με την αλήθεια.

Ένα μήνα  μετά από εκείνη την συνάντηση μας, ο Αναπληρωτής Υπουργός, προκύπτει εκ των πραγμάτων, ότι  παραπλανούσε και τους 37 Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που σε  ερωτήματά τους, απάντησε (Α.Π 3475/19-12-2017 )  ….<<Κατόπιν όλων των ανωτέρω, με πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και τα συναρμόδια Υπουργεία, προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα ρυθμίζει συνολικά τη διαδικασία εκκαθάρισης, υποβολής και πληρωμής και τις αρμοδιότητες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για τα Ειδικά Προγράμματα Λαθροϋλοτομιών για τα έτη 2016 και 2017 καθώς και για τα νέα προγράμματα τα οποία θα δημιουργηθούν τα επόμενα έτη>> !!!!! Ήταν ακόμη μία παρελκυστική απάντηση και υπόσχεση που δεν κράτησε η κυβέρνηση.
Παρ’ όλο που  η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων είναι ελλιπής με τα μέσα που διαθέτουν οι δασικές υπηρεσίες , τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή , όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό και κανένα πρόγραμμα που περιορίζεται μόνο  σε 13 βδομάδες το χρόνο,  δεν θα λύσει στον βαθμό που θα θέλαμε, το πρόβλημα των λαθροϋλοτομιών,  οι εργαζόμενοι δεν αρνούνται να υλοποιήσουν το Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΕΝ  αλλά  και  δεν διατίθενται να δουλεύουν αφιλοκερδώς ή να πληρώνονται, μετά από χρόνια καθυστέρηση. 

Η ΟΣΕΑΔΕ θα καταθέσει αρμοδίως και τα ανάλογα εξώδικα στα Υπουργεία και στις 7 ΑΔ για την προκήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ  από την υλοποίηση του  Ειδικού Προγράμματος « Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών για το έτος 2018 » του ΥΠΕΝ.