Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι


Μετά την δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση του σχεδίου νόμου  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] το Δ.Σ. αφού μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου κατέληξε στα εξής : 

1. Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του προγράμματος δράσης του 3ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το οποίο : « ....ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της εφαρμοζόμενης πολιτικής   προϋποθέτει κράτος εχθρικό για τους εργαζόμενους και  τα λαϊκά στρώματα  και φιλικό για τους επιχειρηματικούς ομίλους...». Επιβεβαιώνονται  επίσης οι εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας μας, ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποκλειστικά «εθελοντικές» μετακινήσεις και μη βλαπτικές εργασιακές μεταβολές για τους εργαζόμενους έχουν την ίδια αξία, με τις αντίστοιχες για το σκίσιμο των μνημονίων...
2. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υπηρετεί την κοινή θέση – μεθόδευση όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων για την ουσιαστική αποδυνάμωση υπηρεσιών, σε προσωπικό, μέσα και πόρους, προκειμένου σαν ώριμο φρούτο οι αρμοδιότητες να ιδιωτικοποιηθούν ή να εκχωρηθούν. Άλλωστε η θέση για την συρρίκνωση του δημοσίου τομέα έχει ψηφιστεί από όλα τα μνημονιακά κόμματα στο 3ο μνημόνιο (ν.4336 /15).
3. Όσο αφορά στις διατάξεις που αφορούν άμεσα τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (έλεγχος ΟΤΑ, υπηρεσίες ιθαγένειας – μετανάστευσης), οι διακηρύξεις της κυβέρνησης για δήθεν απεγκλωβισμό των ΟΤΑ  από τον έλεγχο και καλύτερη εξυπηρέτηση των αλλοδαπών πολιτών ακούγεται, στην καλύτερη περίπτωση αστείος.... Με το σχέδιο νόμου ο έλεγχος των ΟΤΑ ...ελέγχεται ασφυκτικά πλέον από το Υπ. Εσωτερικών, ενώ με τις διατάξεις που αφορούν τον πλήρη διαχωρισμό / αποδιάρθρωση  των υπηρεσιών ιθαγένειας  - μετανάστευσης, τα ήδη  οξυμένα προβλήματα των υπηρεσιών απλά πολλαπλασιάζονται. Είναι φανερό σε όλους ότι οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών περί ...αποσυναρμολόγησης των Α.Δ. μπαίνει σε εφαρμογή και μάλιστα με χαρακτηριστική  προχειρότητα.
Οι υπάλληλοι μετατάσσονται υποχρεωτικά, ενώ, στην περίπτωση της εποπτείας ΟΤΑ, η κυβέρνηση επιχειρεί  να νομιμοποιήσει την παρανομία των αιώνιων “παράλληλων” καθηκόντων, χρησιμοποιώντας τον χρόνο άσκησής τους, ακόμα και ως κριτήριο επιλογής μετατασσομένων...
4. Το Δ.Σ. της  ΟΣΕΑΔΕ επισημαίνει, ότι ανεξάρτητα από ποια διοικητική δομή αποφασιστεί από την κυβέρνηση, για εμάς  η  προάσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και υπηρεσιακών  δικαιωμάτων, όλων των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
5. Το Δ.Σ. της ΟΣΕΑΔΕ δεσμεύεται από τις σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις του 3ου Τακτικού μας Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες “η ύπαρξη και η ενίσχυση  αποκεντρωμένων υπηρεσιών δεν αποτελεί συντεχνιακό στόχο αλλά  εργαλείο για την παρουσία  κρατικών δομών στις οποίες έχει πρόσβαση ο πολίτης ( με ιδιαίτερο βάρος στην επαρχία). Η λογική των κάθετων υπηρεσιών που  σιγοντάρεται έξυπνα τόσο από την συγκυβέρνηση όσο και από ορισμένες κλαδικές συντεχνίες, με δεδομένη την υποστελέχωση και την μη διάθεση πόρων, οδηγεί στην διάλυση υπηρεσιών και την παραχώρηση όσων από τις αρμοδιότητες μπορούν να αποφέρουν κέρδη,   σε ιδιώτες.”
6. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Αστικής κατάστασης και του Ελεγκτή Νομιμότητας που επιχειρείται σήμερα από τις 7 ΑΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το προσωπικό των υπηρεσιών, δεν θα επιτρέψουμε να επιφέρει δυσμενείς εργασιακές και υπηρεσιακές επιπτώσεις και αιφνιδιασμούς σε κανένα συνάδελφο μας, ούτε και πιθανές αλλαγές κατοικίας και μετακινήσεις από πόλη σε πόλη και από Νομό σε Νομό.
7. Για τις περιπτώσεις που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, για το υπό μεταφορά προσωπικό, στο σχέδιο νόμου που βρίσκεται στην ολιγοήμερη διαβούλευση, ζητάμε να υπάρξει διάταξη, αποκλειστικά για εθελοντικό και μόνο χαρακτήρα, ώστε οι εργαζόμενοι και να προστατευθούν και να μην βρεθούν μπροστά σε απρόοπτες εκπλήξεις και προθέσεις διοικούντων εκατέρωθεν.

Ο θεσμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκ του Συντάγματος, έχοντας σαν δομή εκ φύσεως αποκεντρωτικό χαρακτήρα, λειτουργεί ασκώντας κεντρικές αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης σε όλη την επικράτεια με έμπειρο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Παρά δε την μεγάλη υποστελέχωση τις ατέλειες και τις δομικές ιδιαιτερότητες που έχει, καταφέρνει εδώ και δύο δεκαετίες περίπου και μέχρι σήμερα (πριν ως Κρατική Περιφέρεια) ,να εξυπηρετεί με επιτυχία σε όλους τους νομούς της χώρας, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε κρίσιμα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της (Δασαρχεία, Μεταναστεύσεις, Αστικές καταστάσεις, ΠΕΧΩ, Ύδατα, ΥΔΕ και πολλά άλλα ,πάνω από χίλιες αρμοδιότητες.)
Για εμάς τους εργαζόμενους η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, με την διαφαινόμενη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Εσωτερικών εντάσσεται καθαρά στα πλαίσια της ολοκλήρωσης, του μικρού επιτελικού κράτους που επιδιώκει σε αυτή την φάση η κυβέρνηση. Μεταρρύθμιση που ολοφάνερα και μαθηματικά οδηγεί σε μείωση διοικητικών δομών με επακόλουθο και φυσική εξέλιξη, την μείωση μόνιμων θέσεων εργασίας στο δημόσιο. Έτσι φαίνεται ότι έρχεται και η σειρά των πολύπαθων ΑΔ να θυσιαστούν στο βωμό του κεφαλαίου και της αναδιοργάνωσης του κράτους για την έλευση της ανάπτυξης. Και συνδέονται όλα αυτά με την γενικότερη κυρίαρχη πολιτική αντίληψη της Ε.Ε που επιδιώκει σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης, λιγότερο κοινωνικό κράτος, ιδιωτικοποιήσεις, συμπράξεις ΣΔΙΤ και το βασικότερο, νέες ελαστικές μορφές εργασίας, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και μείωση του μισθολογικού κόστους περαιτέρω.
           Αυτή την λογική που διαπνέει και το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είμαστε αποφασισμένοι να την αντιπαλέψουμε, αποτρέποντας οποιαδήποτε βλαπτική συνέπεια για τους εργαζόμενους στις ΑΔ. Καλούμε τα πρωτοβάθμια μέλη μας να πάρουν τώρα πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης για τους  συναδέλφους ώστε να ενισχύσουν, να εμπλουτίσουν και να ολοκληρώσουν από την βάση, την θέση και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας.