Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση για πρόσκληση στη βουλή (28-3-2014)

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στις 27/03/2014 κλήθηκε από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης η κ. Δέσποινα Αρχοντή ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές για τις θέσεις των εργαζομένων, όπως αναλυτικά έχουν διατυπωθεί και στο υπόμνημα που έστειλε ο σύλλογός μας, αναφορικά με το αρ. 22 του νομοσχεδίου: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

για κατέβασμα πατήστε εδώ!