Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ (27-1-2014)

Την Δευτέρα, 27-1-2014 και ώρα 11.00 συνήλθε σε πλήρη απαρτία,  όπως ορίζεται από το καταστατικό, με πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, το νέο Δ.Σ.  το οποίο προέκυψε από τις εκλογές  που έγιναν στις 17/1/2014 , στα γραφεία του Συλλόγου Αθηνών 105 (Ρίο Πατρών) , προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα .
Κατόπιν μυστικών ψηφοφοριών που έγιναν, εκλέχθηκαν στις προβλεπόμενες  από το καταστατικό θέσεις, οι παρακάτω:

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΙΝ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΤΑΘ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Καραθανάσης Μάριος
Πρόεδρος
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
6944259653
2610991689
(Εσωτ. 21)
fax:2610910933
marioskarathanasis@yahoo.gr
Καρδακάρη Όλγα
Αντιπρόεδρος
Δ/νση Υδάτων Ιονίου Κέρκυρα
6980122193
2661361541
fax:2661028092
kardakari@1745.syzefxis.gov.gr
Στεργιοπούλου Παναγιώτα
Γ. Γραμματέας
Δ/νση Διοίκησης
6978656253
2613600177
fax:2610434712
gsterg1@hotmail.com
Βαγενάς Νικόλαος
Ταμίας
Δασαρχείο Πατρών
6976003938
2610310666
(Εσωτ. 17)
fax:2610317108
nikvag13@yahoo.gr
Σαράντης Γεώργιος
Υπεύθυνος Τύπου & δημοσίων σχέσεων
Δ/νση Οικονομικού
6976878158
2613600139
fax:2610423421
sarantisg@yahoo.gr
Δαναλάτου Μαρία
Μέλος
Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού,
Κεφαλληνίας
6942580118
2671024283
mariadanalatou@yahoo.gr
Καραγιάννη Αθανασία
Μέλος
Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ηλείας
6973497887
2621036700
karathan12@gmail.com
Σταυροπούλου Διαμάντω
Μέλος
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
6977762845
2610425330
stdiamanto@gmail.com
Στεφανής Δημήτριος
Μέλος
Δασαρχείο Αγρινίου
6981918734
2641057617
dstefanis1967@gmail.com