Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Επιστολή στο Περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων για συμπαράσταση στους κατοίκους του Ν. Κεφαλληνίας(10/2/2014)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓOΝ                                                                                        Αρ. πρωτ. : 11
Από: Σύλλογο εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Προς Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Ι.Ν
1)ΚΟΙΝ.κ. Περιφερειάρχη Σ. Σπύρου
2)Εκπροσώπους παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου
Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι που ελήφθη στις 7/2/2014 ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ και κοινοποιούμε τα κάτωθι, προκειμένου να εισαχθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπως παρακάτω αναφέρεται:
Θέμα: Συμπαράσταση στους κατοίκους της πληττόμενης περιοχής Νομού Κεφαλληνίας.
Λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν στην Κεφαλονιά και προκάλεσαν ζημιές, τόσο στις υποδομές, όσο και στις κατοικίες, και στην προκληθείσα κοινωνική, και οικονομική αναστάτωση της περιοχής θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ανακούφισης και στήριξης όλων των κατοίκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες που έχουν προκληθεί
1ον Να παρασχεθεί οικονομική ΣΤΗΡΙΞΗ των κατοίκων του Νομού
2ον Να παρασχεθεί διευκόλυνση στην καταβολή των δόσεων των δανείων των κατοίκων με αναστολή καταβολής τουλάχιστον για έξι μήνες
3ον Να παρασχεθεί διευκόλυνση στην καταβολή των οφειλόμενων φόρων συνολικά με έξι μήνες τουλάχιστον αναστολή
4ον Χορήγησή αρωγής για την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών των κατοικιών τους
Με τα προτεινόμενα μέτρα θα υπάρξει ανακούφιση των πληγέντων κατοίκων και
παρακαλούμε όπως η απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου μας γίνει αποδεκτή από το
Περιφερειακό Συμβούλιο και προωθηθεί στα αρμόδια Υπουργεία για τις δικές τους
ενέργειες.

για κατέβασμα πατήστε εδώ!